Aktualności i galerie

2010.03.17: Przedstawiciele PIRE na posiedzeniu seminaryjnym Senatu RP

Spis treści

 
Przedstawiciele PIRE na posiedzeniu seminaryjnym Senatu RP

 
W dniu 17 marca 2010 r. odbyło się posiedzenie seminaryjne zorganizowane przez Komisję Środowiska Senatu RP na temat: „Zagrożenia środowiskowe i społeczne wynikające z uwolnienia organizmów genetycznie modyfikowanych”.

Seminarium rozpoczął senator Zdzisław Pupa - Przewodniczący Komisji Środowiska, który powitał pracowników naukowych z licznych ośrodków akademickich, przedstawicieli instytutów badawczych, Polskiej Akademii Nauk przedstawicieli rządu, legislatorów, lekarzy członków stowarzyszeń i instytucji działających na rzecz rolnictwa i ochrony środowiska.

Minister Środowiska Andrzej Kraszewski, który wystąpił jako pierwszy podkreślił wagę tego spotkania dla administracji rządowej, która proponując rozwiązania prawne parlamentowi, zobowiązana jest do szczególnie wnikliwego zapoznania się z opiniami jak największej liczby środowisk rozważenia ich argumentów za i przeciw uwolnieniu GMO do środowiska. Minister Środowiska, podkreślił, iż proponowane w tym zakresie uregulowania prawne wzbudzają wiele obaw, a związane jest to między innymi brakiem dostatecznych badań, ze strony koncernów zainteresowanych wprowadzaniem GMO na polski rynek. Podkreślił, że obecnie pogłębia się konflikt między zwolennikami i przeciwnikami GMO i ten stan można tylko zmienić poprzez uczciwe poinformowanie społeczeństwa, że takie organizmy nie zagrażają zdrowiu ludzi i nie zniszczą bogactwa naszej przyrody.

W programie seminarium było pięć referatów:

Referat 1. Obowiązujące i projektowane regulacje prawne dotyczące organizmów genetycznie modyfikowanych
Referat 2. Zarys informacji o organizmach genetycznie modyfikowanych
Referat 3. Genetycznie modyfikowane organizmy a zdrowie
Referat 4. Uprawy genetycznie modyfikowane a rolnictwo ekologiczne
Referat 5. Ekologiczne i społeczne skutki uwalniania organizmów genetycznie modyfikowanych. Problemy polskiego rolnictwa© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates