Dorobek Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego w zakresie promocji rolnictwa ekologicznego

  • Audycje telewizyjne w: TV 1, TV 3, TV TRWAM.
  • Audycje radiowe w: Radio Rzeszów, Radio VIA.
  • Opracowanie  drugiego i trzeciego wydania podręcznika dla rolników pt. „Podkarpacki Przewodnik Rolnictwa Ekologicznego”.
  • Artykuły prasowe zrealizowane na podstawie wywiadów z rolnikami prowadzącymi swoje gospodarstwa metodami ekologicznymi oraz przedstawicielami firm skupujących  i przetwarzających produkty z gospodarstw ekologicznych w dziennikach: „Nowiny”, „Super Nowości”, dodatku do „Gazety Wyborczej” i kwartalniku „Eko-arka” oraz czasopism  o zasięgu ogólnopolskim: Chłopska Droga, AgroTrendy, Puls Biznesu.
  • Współudział  w zorganizowaniu wystawy promującej regionalne produkty z Podkarpacia w Brukseli.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates