Struktura organizacyjna i Zarząd Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego

 
Struktura organizacyjna Związku Stowarzyszeń PIRE:

 • Walne zgromadzenie
  • Zarząd
   • Biuro Izby - Alicja Duliban - Dyrektor
    36-072 Świlcza 168, II piętro, pok. 23, kontakt 538 480 299
  • Komisja rewizyjna  

Zarząd Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego:

 • Prezes Zarządu - Marcin Fujarowicz
 • Wiceprezes Zarządu - Zygmunt Radek
 • Wiceprezes Zarządu - Alicja Duliban
 • Skarbnik - Robert Machowski
 • Sekretarz - Jolanta Pyziak
 • Członek Zarządu - Jan Barzyk
 • Członek Zarządu - Adam Lewandowski 

© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates