Aktualności i galerie

2010.03.10: Zasłużony dla rolnictwa. Spotkanie w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 20, którego tematem była „Żywność ekologiczna i jej produkcja” oraz „Rozwój szkół spożywczo – rolniczych”

 

Zasłużony dla rolnictwa.
Spotkanie w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie
przy ul. Warszawskiej 20, którego tematem była
„Żywność ekologiczna i jej produkcja”
oraz „Rozwój szkół spożywczo – rolniczych”.


10 marca 2010 roku odbyło się spotkanie w Zespole Szkół Spożywczych w Rzeszowie przy ul. Warszawskiej 20, którego tematem było „Żywność ekologiczna i jej produkcja” oraz „Rozwój szkół spożywczo – rolniczych” zorganizowane przez Poseł na Sejm RP Panią Renatę Butryn oraz Dyrektora Zespołu Szkół Spożywczych im. Tadeusza Rylskiego w Rzeszowie Panią Aleksandrę Wanic. W spotkaniu wzięli udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Kazimierz Plocke, Poseł na Sejm RP Pani Krystyna Skowrońska i Pani Renata Butryn, Poseł na Sejm RP Pan Jan Tomaka, Dyrektor ARiMR w Rzeszowie Pan Marek Ordyczyński, Dyrektor PODR w Boguchwale Pan Józef Wyskiel, Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie Pan Jacek Wojtas, Wicewojewoda Podkarpacki Pani Małgorzata Chomycz, Dyrektorzy szkół spożywczych, rolniczych, dyrektorzy i prezesi firm ekologicznych, organizacji ekologicznych, rolnicy, młodzież szkolna.

Spotkanie rozpoczęło się wręczeniem przez z-ca Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi honorowych odznaczeń „Zasłużony dla rolnictwa” rolnikom ekologicznym z województwa podkarpackiego. Wśród odznaczonych znaleźli się przedstawiciele Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego i osoby ściśle współpracujące z Izbą a mianowicie: Pan Marian Wójtowicz Prezes PIRE, Pan Zygmunt Radek Wiceprezes PIRE, Pan Michał Zawadzki Wiceprezes PIRE, Pan Józef Terech Prezes Leżajskiego Stowarzyszenia Ekologicznego członek PIRE, doradca rolny PODR w Leżajsku. Jak również Pan Paweł Krajmas właściciel Zakładu Mięsnego JASIOŁKA z Dukli, Pan Bogusław Bednarz właściciel firmy BIOCONCEPT z Kańczugi. W imieniu Pana Bednarza odznaczenie odebrał Pan Piotr Puchalski Wiceprezes PIRE, Pani Lucyna Cwynar właścicielka gospodarstwa ekologicznego „Zuza”, Pan Janusz Futoma i Pan Tadeusz Żebracki.

W imieniu odznaczonych głos zabrał Pan Marian Wojtowicz, który podziękował za to wyróżnienie. Odznaczonym gratulujemy.

Następnym punktem spotkania było przedstawienie stanu polskiego rolnictwa ekologicznego i szkolnictwa zawodowego przez Pana sekretarza stanu Kazimierza Plocke. Kolejnym punktem było przedstawienie i porównanie rozwoju rolnictwa ekologicznego na Podkarpaciu z rolnictwem ekologicznym w Kraju przez Pana Józefa Wyskiela dyrektora PODR w Boguchwale, a Pan Marek Ordyczyński dyrektor ARiMR w Rzeszowie przedstawił przepływ środków unijnych przez ARiMR w latach 2004-2006 jak również 2007-2009 w ramach programów rolnośrodowiskowych z jakich skorzystali rolnicy gospodarstw ekologicznych.

Następnie rozpoczęła się dyskusja nad rozwojem rolnictwa ekologicznego na Podkarpaciu i w Polsce. Głos w dyskusji kolejno zabrali Pan Marian Wójtowicz, Pan Paweł Krajmas, Pan Zygmunt Radek, Pan Kazimierz Śnieżek Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jasienicy Rosielnej, Pan Piotr Puchalski. Po wyczerpaniu pytań i odpowiedzi ze strony Pana Ministra jak również Pana posła i Pań posłanek zaproszono wszystkich do poczęstunku przygotowanego przez Zespół Szkół Spożywczych oraz zwiedzania muzeum mleczarstwa przy Zespole Szkół.

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim odznaczonym tak prestiżowego wyróżnienia, to dostrzeżenie przez władze Państwowe wieloletniej pracy odznaczonych nad rozwojem rolnictwa ekologicznego w Polsce.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć ...

 

© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates