Konferencje ekologiczne

II Podkarpacka Konferencja Rolnictwa Ekologicznego

 

II KRE 1Już po raz drugi Związek Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” oraz Gmina Świlcza zorganizowali w dniu 19 listopada 2009 r. w Sali Widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Świlczy z siedzibą w Trzcianie konferencję pod nazwą „Rolnictwo Ekologiczne Szansą Rozwoju i Ochrony Środowiska Podkarpacia”.

Współorganizatorami powyższej konferencji byli Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Rzeszowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie oraz Agencja Rynku Rolnego w Rzeszowie. Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Zygmunt Cholewiński, oraz Wojewoda Podkarpacki Pan Mirosław Karapyta.

II KRE 1W konferencji uczestniczyło około 220 osób, w tym przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego Pan Rafał Kumek Dyrektor Rolnictwa i Środowiska, Ekspert Zespołu Roboczego COPA: COGECA ds. Rolnictwa Ekologicznego w Brukseli Pan Bogusław Moskal, Prezes PCH AGROHURT S.A. w Rzeszowie Pan Adam Dziedzic, Dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Pani Maria Fajger, Pan Jerzy Wiśniewski Podkarpacki Wojewódzki Inspektor IJHARS w Rzeszowie, Dyrektor PODR w Boguchwale Pan Józef Wyskiel, Pan Marek Ordyczyński Dyrektor ARiMR w Rzeszowie, Pan Mariusz Kawa Dyrektor ARR w Rzeszowie, Pan Wojciech Wdowik Wójt Gminy Świlcza, Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski, Pan Tadeusz Przywara Wójt Gminy Wiśniowa, sołtysi Gminy Świlcza, Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich. Dużą grupę słuchaczy stanowili studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego pod opieką Pani dr Janiny Błażej. Oprawę medialną stanowiła Telewizja Rzeszów, Radio Rzeszów, Radio Via, Gazeta Codzienna Super Nowości.

II KRE 1Konferencję otworzył i zaproszonych gości przywitał Prezes Izby Pan Marian Wójtowicz, który przedstawił założenia i cele przed jakimi staje Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego. Jako drugi zabrał głos Pan Wojciech Wdowik gospodarz tego terenu, który przywitał przybyłych na konferencję i życzył owocnych obrad. W imieniu Pana Wojewody Podkarpackiego Głos zabrał II KRE 1Pan Rafał Kumek, który odczytał list Pana Mirosława Karapyty Wojewody Podkarpackiego skierowany na powyższą konferencję.

Wykłady tematyczne

II KRE 1Konferencja przewidywała trzy wykłady tematyczne, pierwszy z nich dot. nowej ustawy o rolnictwie ekologicznym, którą przedstawił Pan Jerzy Wiśniewski - Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, podkreślając, iż instytucja którą zarządza realizuje przepisy jakie stanowi polskie prawo i jego ustawodawcy jakimi są Polski Parlament i Rząd a zmiany ustawy o rolnictwie ekologiczne są powodowane dostosowaniem polskich przepisów do Unijnych.

Prezentacja IJHARS 1

Prezentacja IJHARS 2

 

Drugi wykład dotyczący „Dostępności i różnych form pomocy dla rolnictwa ekologicznego w ramach PROW 2007-2013 realizowanego przez ARiMR” przedstawił Pan Marek Ordyczyński dyrektor Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie. Przedstawił programy, z których mogą skorzystać rolnicy ekologiczni na poprawę funkcjonowania i rozwoju swoich gospodarstw.

Prezentacja ARiMR

Trzeci wykład dot. „Działań informacyjno-promocyjnych ARR dotyczącego żywności wysokiej jakości w ramach PROW 2007-2013” przedstawił Pan Mariusz Kawa dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie.

Prezentacja ARR

Prelegenci w sposób przejrzysty i zrozumiały dla wszystkich przybliżyli sposoby i możliwości pozyskiwania funduszy unijnych PROW na lata 2007- 2013 oraz działania poszczególnych urzędów i instytucji wdrażających i wspierających realizację tych programów.

Po ostatnim panelu wykładowym została ogłoszona przerwa na poczęstunek i degustację wyrobów, którymi sponsorami byli przedstawiciele podkarpackich firm ekologicznych tworzących konsorcjum współpracujące z PIRE a mianowicie:

BioAvena Sp. z o.o, 35 – 011 Rzeszów, ul.Pułaskiego3
Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego TAURUS Sp. z o.o, 39-220 Pilzno, ul. Legionów 58
BIO – CONCEPT Bogusław Bednarz, Rynek 11, 37 – 220 Kańczuga
P.P.U.H. BIO-EKO Marian Wójtowicz, 38-124 Wiśniowa Tułkowice 57
Zakład Przetwórczo Handlowy „BASZPOL” Sp. z o.o., 36-025 Grzegorzówka 6
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Jasienicy Rosielnej, 36 – 220 Jasienica Rosielna
Zakład Mięsny JASIOŁKA Sp. z o.o., ul. Nadbrzeżna 138 – 450 Dukla
Rodzinne Gospodarstwo Ekologiczne FIGA Waldemar i Tomasz Maziejuk, Mszana 44/2, 38 – 454 Tylawa
Sery Kozie „ZUZA”– Gospodarstwo Ekologiczne, Lucyna Cwynar
Zespół Szkół Techniczno Weterynaryjnych w Trzcianie k. Rzeszowa
Jerzy Bańkowski, Więckowice 39, 37 – 565 Roźwienica
Marek Barzyk, ul. Mickiewicza 23/88, 38 – 040 Krosno

II KRE 1Całą obsługę kateringową konferencji przygotowywała i prowadziła młodzież z Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego przy Zespole Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie pod kierunkiem Pani mgr Aleksandry Bieszczad - Ochał.

Prezentacja PIRE


Druga część Konferencji poświęcona była dyskusji na temat kontroli oraz coraz to większych zawiłych przepisów prawa mających negatywny wpływ na rozwój podkarpackiego rolnictwa ekologicznego. Głos w dyskusji zabrali kolejno Pan Piotr Puchalski Prezes Stowarzyszenia Ekologicznego „Truskawka” Stary Dzików, Wiceprezes PIRE, Pan Zygmunt Radek Wiceprezes PIRE właściciel gospodarstwa ekologicznego w Trzcianie, Pani Jolanta Miklar farmaceuta z Krempnej, Pan Wawrzyniec Maziejuk Rodzinne Gospodarstwo Ekologiczne FIGA, Pan Kazimierz Śnieżek Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Jasienicy Rosielnej, Pan Bogusław Moskal Ekspert Zespołu Roboczego Komitetu COPA: COGECA ds. Rolnictwa Ekologicznego w Brukseli,. Dyskusja sprowadziła się do wypracowania stanowiska, iż za pośrednictwem Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego należy przekazywać sugestie i monitować u władz parlamentarnych i rządowych o zmiany przepisów dot. polskiego rolnictwa ekologicznego i kontroli.

Po zakończeniu dyskusji głos zabrał Pan Marian Wójtowicz Prezes PIRE, który podziękował wszystkim przybyłym gościom za przybycie i udział w konferencji, zamykając tegoroczną konferencję zapraszał do wzięcia udziału w przyszłorocznej.

Szczególnie gorąco dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy przyczynili się do przygotowania poczęstunku. Całe przedsięwzięcie nie byłoby możliwe, gdyby nie hojność i szczodrość Firm.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji powyższej konferencji, Telewizji Polskiej oddział w Rzeszowie, Radiu Rzeszów, Radiu Via, Gazecie Codziennej „Super Nowości” Redakcji Kwartalnika Społeczno – Kulturalnego „Trzcionka” a w szczególności rolnikom i studentom Uniwersytetu Rzeszowskiego, którzy tak licznie na nią przybyli.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć ...

 

© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates