Konferencje ekologiczne

Konferencja dotycząca rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz wsparcia tego rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

  

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich   

 

Żywność ekologiczna wysokiej jakości a żywność modyfikowana genetycznie

Rzeszów 23 września 2010 r.


Związek Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” zorganizował i przeprowadził w dniu 23.09.2010 r. konferencję dot. rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz wsparcia tego rolnictwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Konferencja odbyła się na terenie województwa podkarpackiego - Uniwersytet Rzeszowski przy ul. Rejtana 16 c w Rzeszowie pod nazwą „Żywność ekologiczna wysokiej jakości a żywność modyfikowana genetycznie”. Spotkanie miało na celu przekazanie rolnikom praktycznej informacji na temat działania Osi 1 Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” oraz działania informacyjne i promocyjne realizowane przez grupy producentów oraz promocję rolnictwa ekologicznego. Konferencję otworzył i przybyłych gości przywitał Pan Marian Wójtowicz Prezes PIRE oraz gospodarz obiektu Uniwersytetu Rzeszowskiego Pan dr hab. Czesław Puchalski prof. UR Prorektor ds. Rozwoju i Polityki Finansowej. Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, gdyż zgromadziła 183 słuchaczy min. rolników ekologicznych, przedsiębiorców, konsumentów, ludzi nauki, przedstawicieli organizacji rolniczych i samorządowych z województwa podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubelskiego oraz uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie i Zespołu szkół Gastronomicznych z Rzeszowa.

Program konferencji obejmował tematy dotyczące:

  • „Działania Informacyjne i promocyjne dotyczące żywności wysokiej jakości w ramach PROW 2007-2013”
  • „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności - Rolnictwo ekologiczne”
  • Działania Osi 2 – Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich - Pakiet 2: Rolnictwo ekologiczne – dot. przepisów, wiedzy i kultury rolnej - „Produkcja żywności wysokiej jakości a GMO”

Wykładowcami konferencji byli: z-ca dyrektora OR ARiMR w Rzeszowie Pan Marek Owsiany, dyrektor OT ARR w Rzeszowie Pan Mariusz Kawa oraz Pani dr Janina Błażej przedstawiciel Izby. Przedstawione wykłady przybliżyły wiedzę na temat metod wytwarzania produktów wysokiej jakości oraz zachęciły do korzystania ze wsparcia tej produkcji dzięki uruchomionym działaniom w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013”. Jak również dostarczyły uczestnikom konferencji informacji o możliwościach pozyskania środków finansowych w ramach PROW 2007-2013, świadczenia fachowej pomocy przy opracowywaniu wniosków, kompletowaniu wymaganej dokumentacji i nadzorowaniu terminowości w składaniu wniosków oraz procedur z tym związanych.

Gośćmi specjalnymi konferencji byli Państwo Luisa i Percy Schmaiserowie rolnicy ekologiczni z Kanady. Państwo Schmaiserowie zaproszeni zostali do Polski przez Związek Zawodowy Rolników Ekologicznych. Dzięki staraniom Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego udało się ich zaprosić właśnie na Podkarpacie. Państwo Schmaiserowie, to światowe autorytety w dziedzinie rolnictwa ekologicznego.

Schmeiserowie zajmują się od 60 lat rolnictwem na dziedziczonym od swoich przodków 600-hektarowym gospodarstwie, od około 40 lat specjalizują się w hodowli i uprawie rzepaku. Wyhodowali odmiany rzepaku, które są przystosowane do lokalnych warunków. Pobrali się w październiku 1952, mają pięcioro dzieci i 15 wnuków. Percy był przez wiele lat burmistrzem (1966-1983), a w latach 1967-1971 posłem do parlamentu prowincji.

W czasie sporu prawnego z firmą Monsanto Schmeiser stał się symbolem i rzecznikiem walki niezależnych rolników o swoje prawa. Percy był i nadal jest zapraszany na liczne wykłady, często w towarzystwie żony Louise. W październiku 2000 Percy Schmeiser za swoje zaangażowanie otrzymał Nagrodę im. Mahatmy Gandhiego, w 2007 Państwo Schmeiser otrzymali Alternatywną Nagrodę Nobla „za odwagę w obronie bioróżnorodności i praw rolników oraz przeciwstawienie się środowiskowym i moralnym wypaczeniom w aktualnej interpretacji prawa patentowego”, jak napisano w uzasadnieniu jury. Państwo Schmaiser podzielili się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami płynącymi z zagrożeń jakie niesie uprawa roślin modyfikowanych genetycznie.

Uczestnicy szkolenia skorzystali z przygotowanego Cateringu z produktów ekologicznych oraz kawy i herbaty. Konferencję udało się zorganizować dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Poprzez zorganizowanie tej konferencji utwierdziliśmy się w przekonaniu, iż Polska Południowo - Wschodnia jest chłonna wiedzy i zainteresowana rolnictwem ekologicznym, a także korzystaniem z oferowanego wsparcia tej gałęzi rolnictwa, jak również twardo opowiada się przeciw wprowadzeniu GMO do Polski.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć ...
© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates