Aktualności i galerie

2013.04.14: Walne Zgromadzenie i wybór składu Zarządu PIRE

 
Walne Zgromadzenie i wybór składu Zarządu PIRE


W dn. 14 kwietnia 2013r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Związku Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” z siedzibą w Świlczy. Spotkanie to zorganizowane było w Restauracji „Wichrowe Wzgórze” w Nowym Żmigrodzie, a jego gospodarzem było Stowarzyszenie Gospodarstw Ekologicznych EKO WISŁOKA z siedzibą w Krempnej.

Podsumowane zostały kolejne 4 lata działalności Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego oraz określono przyszłościowy plan działania. Tegoroczne Walne Zgromadzenie Delegatów PIRE było sprawozdawczo – wyborczym, dlatego też odbyły się wówczas wybory do Zarządu PIRE spośród oddelegowanych przedstawicieli z tworzących Izbę pięciu Stowarzyszeń rolników ekologicznych. Na następną, czteroletnią kadencję do Zarządu wybrano 10 osób, natomiast funkcje rozdysponowane zostały na zebraniu Zarządu w dn. 26 kwietnia 2012r. w Świlczy.

Zarząd PIRE ukonstytuował się wówczas w składzie:

   1. Marian Wójtowicz - Prezes Zarządu
   2. Zygmunt Radek – Wiceprezes
   3. Piotr Puchalski – Wiceprezes
   4. Robert Machowski – Wiceprezes
   5. Michał Zawadzki – Wiceprezes
   6. Antoni Tudryn – Skarbnik
   7. Anna Hadała – Członek Zarządu
   8. Janina Błażej - Członek Zarządu
   9. Tomasz Obszański - Członek Zarządu
  10. Janusz Bal - Członek Zarządu

Została również powołana Komisja Rewizyjna w składzie:

   1. Marek Barzyk – Przewodniczący
   2. Marian Dołomisiewicz
   3. Andrzej Kuźniar
   4. Edward Śliwa
   5. Wierdak Piotr

 


 

  Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ...
 


 


© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates