Targi ekologiczne

Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej BIOFACH 2010' w Norymberdze

 

Związek Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” z siedzibą w Świlczy w ramach projektu „Dolina Ekologicznej Żywności’” uczestniczył w Targach wraz z Stowarzyszeniem Ekolubelszczyzna, Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach jak również firmami członkami klastra w sumie 18 osób.

Targi BioFach rozpoczęły się 17.02 2010 r. i trwały do 20.02 2010 r. w Norymberdze (Niemcy) Europa. Wyjazd członków klastra nastąpił w dniu 15 lutego 2010 r. na trasie Rzeszów – Lublin – Puławy – Norymberga. BioFach 2010 to największe w Europie targi poświecone certyfikowanym produktom ekologicznym, kosmetykom, maszyn urządzeń oraz technologii wykorzystywanej w produkcji i rolnictwie ekologicznym. To jednocześnie cykl szkoleń seminariów poświęconych tematyce ekologicznej. Ale przede wszystkim to wymiana doświadczeń nawiązywanie kontaktów do współpracy handlu, zawiązywanie kontraktów biznesowych oraz promocji krajów regionów ofert produktów i usług na skalę światową.

Udział w Targach to bardzo dobre miejsce do odbycia szeregu spotkań z przedstawicielami różnych środowisk( przedstawiciele Ministerstwa, władze samorządowe, jednostki certyfikujące, organizacje pozarządowe, wystawcy, firmy z całego świata) związane z szeroko pojętym rolnictwem ekologicznym , które mają na celu poprawę, rozwój i promocję naszego rolnictwa ekologicznego w województwach Podkarpackim i Lubelskim. W trakcie tych czterech dni targów członkowie Izby wzięli udział w 14 spotkaniach z potencjalnymi partnerami działającymi w różnych krajach Europy. W pierwszym dniu targów doszło do spotkania z przedstawicielem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Panem Michałem Rzytki. Drugie spotkanie z Panem Halsem- Josefem Brzukalla EKOCONNECT to rozmowy na temat zbliżających się dwu dniowych targów w maju ekologicznych. Przedstawiciele Izby prowadzili spotkania z wieloma wystawcami z różnych krajów najczęściej z Europy Południowo - Wschodniej ale nie tylko. Z kilkoma firmami doszło do nawiązania wstępnych ustaleń na temat współpracy handlowej.

Targi BioFach to również bardzo dobre miejsce do promocji klastra Dolina Żywności Ekologicznej, przez cały czas trwania targów udzielaliśmy informacji na temat klastra województwom biorącym udział w targach na wyspie Ministerialnej. PIRE promowało również na własnym stoisku a Stowarzyszenie Ekolubelszczyzna na stoisku województwa Lubelskiego. Również firmy członkowie klastra Dolina Żywności Ekologicznej tj. Jasiołka, BioAvena, Bioconcept Gardenia, intensywnie promowali klaster co przyczyniło się do nawiązania kontraktów, a przy tym promocji Polski Wschodniej, naszych produktów ekologicznych i ich sprzedaży na rynek zagraniczny. Oprócz spotkań z wystawcami, władzami Polski i z zagranicy członkowie klastra brali czynny udział w organizowanych na targach przez cały czas ich trwania konferencjach i seminariach na różne tematy np. dotyczące GMO, ochrony wód, gleb, energii odnawialnych itp. Misja targowa to bardzo duże doświadczenie i podpatrzenie innowacyjnych rozwiązań, nowoczesnych technologii produkcji, reklamy, ale również dużo większy dostęp do wiedzy i kompleksowej informacji światowej w zakresie produkcji, przetwórstwa i marketingu produktów ekologicznych. Przedstawiciele klastra odwiedzili również sklep wielko powierzchniowy „BIO” w Norymberdze wyłącznie z żywnością ekologiczna celem podpatrzenia rozwiązań organizacyjnych zdobycia doświadczenia w dziedzinie sprzedaży produktów ekologicznych.

Udziału w targach to najlepsza reklama i jedna z możliwości zwiększenia zainteresowania popytem na nasze produkty ekologiczne przez zagranicznych odbiorców.

Obecność podkarpackich i lubelskich firm, uczestników klastra DEŻ na tak prestiżowej imprezie przyczyni się do jeszcze lepszej identyfikacji Polski Wschodniej na rynku niemieckim, europejskim i światowym, co pozwoli na bliższą współpracę i wymianę doświadczeń nie tylko w dziedzinie rolnictwa ekologicznego, ale również szeroko pojętej gospodarki, handlu i turystyki.

Naszym zdaniem targi zaowocowały wieloma rozmowami wymianą tak ważnych doświadczeń i rozwojem współpracy na przyszłość. To również pokazanie przez rozwój klastra Dolina Żywności Ekologicznej o postępie naukowym, informacyjnym, promocyjnym i sile rolnictwa ekologicznego Polski Wschodniej. Ten projekt wzbudził wśród wszystkich wystawców z Polski jak również Ministerstwa Rolnictwa duży podziw dla takiej inicjatywy i współpracy między województwami. W dniu20.02 20010 r. zakończyły się Targi BioFach 2010 a 22.02.2010 r. powrót (Norymberga – Puławy – Lublin – Rzeszów)

Poprzez udział w tych Targach pokazaliśmy, iż Polska Wschodnia jest niekwestionowanym liderem w ekologii, i należy dołożyć wszelkich starań by tak pozostało.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć ...

 

© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates