Targi ekologiczne

IV Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej EKOGALA 2010' w Rzeszowie

 

ekogalaMiędzynarodowe Targi Produktów i Technik Ekogala 2010 rozpoczęły się 18.06.2010 r. i trwały do 20.06.2010 r. w Rzeszowie. W Targach wzięło udział 100 producentów posiadających certyfikat ekologiczny oraz firmy świadczące usługi dla branży ekologicznej. Równorzędnie z zwiedzaniem stoisk i rozmów przez trzy dni trwania Targów odbywały się seminaria i konferencje dot. Szeroko pojętych zagadnień ekologicznych.

Główną misją targów EKOGALA jest integracja ekologicznych producentów rolnych oraz pokazanie potencjału Polski Wschodniej w sektorze rolnictwa ekologicznego. W tym roku dodatkowo położono szczególny nacisk na edukację dzieci i młodzieży w zakresie ekologicznej żywności i zdrowego stylu życia oraz odnawialnych źródeł energii przyjaznych środowisku. Uczestnicy Targów mieli także możliwość wzięcia udziału w konferencjach naukowych poświęconych problematyce rynku żywności ekologicznej w Polsce oraz wpływowi żywienia na zdrowie człowieka oraz choroby powodujące zły sposób odżywiania. Ekogala jest doskonałym miejscem spotkań, wymiany doświadczeń, zawierania korzystnych kontaktów handlowych oraz zdobywania wiedzy z zakresu rolnictwa i całego szeroko pojętego rynku żywności ekologicznej. Pomocnym do tego jest wydawany Katalog Wystawców w którym zawarte są informacje dot. danych przetwórców żywności ekologicznej, producentów nawozów i środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w rolnictwie ekologicznym, sklepów, stowarzyszeń, producentów ekologicznych, a także instytucji świadczących usługi na rzecz rolnictwa ekologicznego. Targi to również prezentacja najnowocześniejszych maszyn i urządzeń potrzebnych w działalności ekologicznej.

Piątek to oficjalne otwarcie pierwszego dnia Targów, zwiedzania stoisk wystawienniczych i wymiana doświadczeń ekologiczno biznesowych. Stoisko Izby przez wszystkie trzy dni trwania Targów udostępnione było Zakładowi Mięsnemu Jasiołka z Dukli, na którym to odbywały się degustacje potraw i produktów tej firmy. Dla członków Izby to również przygotowanie i przeprowadzenie konkursu plastycznego i seminariów dla dzieci i młodzieży w ramach realizacji Podkarpackiego Programu Edukacji Ekologicznej Dzieci i Młodzieży ZDROWO JEM – ZDROWO ŻYJĘ oraz programu „Trzymaj Formę”. Finał konkursu plastycznego odbył się podczas Międzynarodowych Targów Ekologicznych Ekogala 2010 w Rzeszowie. Konkurs plastyczny przygotowany i przeprowadzony był wspólnie z Szkołą Podstawową nr 25 z Rzeszowa oraz Stacją Sanitarno –Epidemiologiczną z Rzeszowa. Koordynatorem tego przedsięwzięcia z ramienia Izby był Pan Zygmunt Radek Wiceprezes PIRE. Konkurs cieszył się niesłychanym zainteresowaniem wśród dzieci z Podkarpacia, prace napłynęły z ponad 160 szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli w ilości 1200 szt. Najlepsze prace zostały nagrodzone a wręczenie nagród odbyło się podczas seminariów. Nagrody zostały ufundowane przez WFOŚiGW w Rzeszowie oraz sponsorów. Nagrody wręczali min. Za-ca dyr. ARiMR Pan Marek Owsiany, Prezes WFOŚiGW w Rzeszowie Pan Robert Perlak. Wykłady dla dzieci i młodzieży przeprowadzili Pan Marek Krzysztoforski CDR Radom, Pani Anna Hadała SP nr 25 Rzeszów, Pani dr Janina Błażej PIRE, Pani Ewa Pietrucha Państwowa Inspekcja Sanitarna. Udział w seminariach wzięło 500 dzieci i młodzieży, którym zostały wręczone drobne upominki oraz poczęstunek ekologiczny. Następnie wszyscy mieli okazję zwiedzenia Targów oraz maszyn i urządzeń rolniczych.

Sobota drugi dzień Targów to cykl konferencji poświęconych „Energooszczędnym i ekologicznym gospodarstwom domowym” oraz seminarium Klastra „Dolina Ekologicznej Żywności”, które przyciągnęło uwagę około 90 osób reprezentujących różne środowiska i grupy społeczne. Seminarium otworzył i przybyłych gości powitał Pan Marian Wójtowicz Prezes PIRE, po czym nastąpiło uroczyste wręczenie Przez Pana Marka Ordyczyńskiego w imieniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi medali „Zasłużony dla Rolnictwa” w obecności Pana Bogusława Kmiecia Za-ca dyr. Departamentu Rolnictwa i Środowiska UM, Pana Józefa Wyskiela dyr. PODR Boguchwała uhonorowani zostali rolnicy z Podkarpacia, w tym członkowie Izby Pani Lidia Aniołczyk, Pani Anna Kluz, Pani Janina Błażej, Pan Antoni Tudryn, Pan Józef Terech, Pan Stanisław Warzocha, oraz przedstawiciele świata nauki, radia i urzędnicy którzy wnoszą bardzo duży wkład w rozwój rolnictwa szczególnie ekologicznego tj. Pan Czesław Puchalski UR, Pani Małgorzata Oczoś Radio Via, Pani Maria Fajger dyr. UM. Wszystkim uhonorowanym serdecznie gratulujemy!. Następnie Pan Wojtowicz udzielił głosu koordynatorowi projektu DEŻ Panu dr inż. Krzysztofowi Jończykowi, który przybliżył uczestnikom projekt klastra. Seminarium składało się z dwóch części w pierwszej swoje wykłady mieli Pan dr Krzysztof Jończyk na temat: „Stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego” później Pani dr inż. Janina Błażej, Uniwersytet Rzeszowski – „Jakość żywności ekologicznej”.

ekogalaPo wykładzie Pani dr Janiny Błażej odbyła się degustacja produktów ekologicznych w powiązaniu z promocją oferty produktów ekologicznych członków Klastra. Catering był wyłącznie z produktów ekologicznych Przez cały czas trwania seminarium wszyscy uczestnicy mogli korzystać z przygotowanego stołu szwedzkiego na którym była kawa herbata wody mineralne oraz ciastka.

W drugiej części wykłady zaprezentowali:
Pan Jarosław Stalenga IUNG Puławy na temat „Regulacje Prawne i Certyfikacja w Rolnictwie Ekologicznym” oraz Pani dr Sylwia Żakowska - Biemans, SGGW Warszawa dot. „Trendy w rozwoju rynku żywności ekologicznej w Polsce i innych krajach UE”.

Seminarium zakończyło się dyskusja oraz wręczeniem wszystkim uczestnikom materiałów promocyjnych dot. Klastra DEŻ.

Trzeci dzień Targów rozpoczął się cyklem wystąpień seminaryjnych pod nazwą „Rolnictwo ekologiczne szansą rozwoju gospodarczego” seminaria dotyczyły m.in.:

  • Pozyskiwanie ziół ze stanu naturalnego jako dodatkowe źródło dochodu – Wiesława Rosłon, SGGW Warszawa
  • Przybliżenie Klastra „Dolina Ekologicznej Żywności” – dr Krzysztof Jończyk, IUNG Puławy
  • Działania IJHARS w ramach nadzoru nad produkcją ekologiczną zgodnie z ustawą z dnia 25czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym IJHARS Rzeszów – Jerzy Wiśniewski
  • Systemy Jakości w Rolnictwie Ekologicznym - ARiMR Rzeszów, Marek Ordyczyński
  • godz. 12. 30-12.45 Funkcjonowanie gospodarstw Ekologicznych na Podkarpaciu – Józef Wyskiel dyrektor PODR Boguchwała
  • Struktury organizacyjne gospodarstw ekologicznych na Podkarpaciu – Marian Wójtowicz Prezes PIRE.

O godz. 15 – tej zakończyły się IV Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej EKOGALA 2010.

ekogalaTargi były nie tylko okazją do zaprezentowania się wytwórców żywności ekologicznej, ale także okazją do nawiązania kontaktów handlowych, jak również doskonałą okazją do promocji własnej działalności ekologiczno - rolniczej.

Targi EKOGALA to również bardzo dobre miejsce do promocji klastra Dolina Ekologicznej Żywności, przez cały czas trwania Ekogali udzielane były informacje na temat klastra województwom biorącym udział w targach. PIRE promowało również na własnym stoisku a Stowarzyszenie Ekolubelszczyzna na stoisku województwa Lubelskiego. Również firmy - członkowie Doliny Ekologicznej Żywności tj. Jasiołka, BioAvena, Bioconcept Gardenia, Bio – Eko intensywnie promowali klaster co przyczyniło się do nawiązania kontraktów, a przy tym promocji Polski Wschodniej, naszych produktów ekologicznych i ich sprzedaży na rynek zagraniczny. Oprócz spotkań z wystawcami, władzami Polski i z zagranicy członkowie klastra brali czynny udział w organizowanych na targach przez cały czas ich trwania konferencjach i seminariach na różne tematy np. dotyczące GMO, ochrony wód, gleb, energii odnawialnych itp.

Udziału w targach to najlepsza reklama i jedna z możliwości zwiększenia zainteresowania popytem na nasze produkty ekologiczne.

Naszym zdaniem targi przyczyniły się do wielu rozmów, wymiany tak ważnych doświadczeń i rozwoju współpracy na przyszłość. To również pokazanie przez rozwój klastra Dolina Żywności Ekologicznej o postępie naukowym, informacyjnym, promocyjnym i sile rolnictwa ekologicznego Polski Wschodniej. Ten projekt wzbudził wśród wszystkich wystawców, zwiedzających targi i biorących udział w seminarium podziw i uznanie dla takiej inicjatywy.     

Poprzez udział w tych Targach pokazaliśmy, iż Polska Wschodnia jest niekwestionowanym liderem w ekologii, i należy dołożyć wszelkich starań by tak pozostało.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć ...

 

© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates