Szkolenia ekologiczne

Szkolenie w ARR Rzeszów

  

Promocja żywności wysokiej jakości. Wsparcie procesu wdrażania działania 133 „Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007 – 2013” to temat szkolenia, które odbyło się 17 listopada 2011r. w Rzeszowie. Szkolenie zostało zorganizowane przez Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie.

Wykłady prowadzili: dr Janina Błażej z Uniwersytetu Rzeszowskiego, Władysław Kołodziej, Prezes Regionalnego Związku Spółdzielni Produkcji Rolnej, Marian Wojtowicz, Prezes Związku Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego, Agnieszka Wolska-Bocheńska, Dyrektor biura PIRE, Wojciech Słowik, Kierownik Departamentu Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Roman Bartoń, Prezes Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy, Hubert Ćwik w PODR w Boguchwale, Karolina Świgoń z centrali ARR w Warszawie i wreszcie Jerzy Wiśniewski, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Poruszono istotne tematy dla rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz produkcji żywności wysokiej jakości. O aspektach jakościowych i prozdrowotnych żywności ekologicznej mówiła dr Janina Błażej. Szczegółowo omówiono warunki i tryb przyznawania pomocy w ramach działania 133 „Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013”. Przedstawiono rozwój produkcji żywności wysokiej jakości, sytuację obecną, a także perspektywy i możliwości wsparcia finansowego. Jerzy Wiśniewski informował o kontroli produktów rolno-spożywczych posiadających odpowiednie oznaczenia. Zapoznano uczestników z podejmowanymi inicjatywami i praktycznym działaniem na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego poprzez edukację ekologiczno-przyrodniczą prowadzoną przez Podkarpacką Izbę Rolnictwa Ekologicznego. Zasady tworzenia grup producenckich wyjaśnił Władysław Kołodziej. Natomiast Roman Bartoń wygłosił ciekawy wykład między innymi o wartościach Podkarpackiego Miodu Spadziowego.

 

 

© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates