Szkolenia ekologiczne

Warsztaty naukowe w Boguchwale

  

W dniu 4 grudnia 2012 r. odbyły się Warsztaty naukowe pt. „Różnicowanie działalności rolniczej na obszarach problemowych rolnictwa (OPR)”. Warsztaty zostały wspólnie zorganizowane przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

Warsztaty skierowane były do jednostek administracji zajmujących się rolnictwem oraz do władz gmin leżących na terenie obszarów problemowych rolnictwa. Spotkanie poprowadził Pan prof. Stanisław Krasowicz – Zastępca Dyrektora IUNG – BIP w Puławach.

Warsztaty poświęcone były tematyce obszarów problemowych rolnictwa. Na podstawie wyników badań ankietowych z gmin leżących na terenach OPR zastanawiano się nad alternatywną działalnością dla takich gmin. Omówiono również społeczno – ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich, perspektywy dla rolnictwa na obszarach górskich oraz zagadnienia związane z racjonalnym wykorzystaniem gleb w Polsce.

„Rozwiązanie problemów rolnictwa jest możliwe tylko przy współpracy jednostek naukowych, doradców rolniczych z praktyką i jednostkami samorządowymi, rozpatrując sytuację każdej gminy osobno” – mówił prof. Adam Czudec z Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Jednym z zaproponowanych alternatywnych rozwiązań dla gmin leżących na terenach OPR było rolnictwo ekologiczne, o którym prof. Stanisław Krasowicz mówił, że „jest systemem zrównoważonej produkcji, który realizuje cele środowiskowe, społeczne a także kulturowe”. Temat rolnictwa ekologicznego rozwinął Pan dr Krzysztof Jończyk, Koordynator Klastra „Dolina Ekologicznej Żywności”. Dr Jończyk opowiedział o zasadach funkcjonowania klastra i  korzyściach dla firm płynących z uczestnictwa w nim. Dowodem na to była prezentacja dwóch firm klastra: „JK” zajmującej się wytwarzaniem ekologicznych wędlin oraz piekarni ekologicznej „BIO-EKO”.

Uczestnicy warsztatów mieli możliwość degustacji produktów prezentowanych firm.

 


 

 

  Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ...
 


 

© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates