Aktualności i galerie

2013.08.26: Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2013 r.


Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2013 r.
 

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich i Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale organizują konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne na Podkarpaciu w dwóch kategoriach „ekologia - środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.

W konkursie może brać udział rolnik:

- któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie
  ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków
  o przyznanie płatności,

- który wytwarza produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami
  w tym zakresie i posiada aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą,

- którego gospodarstwo spełnia wymogi wzajemnej zgodności,

- który nie był laureatem wojewódzkiego etapu konkursu w latach 2010 - 2012 r. w kategorii,
  w której zgłasza się do udziału w 2013 r.

Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego przyjmuje zgłoszenia do udziału w konkursie do 3 września br. na określonym formularzu z załącznikiem – kopią ważnego certyfikatu zgodności potwierdzającego produkcję zgodnie z obowiązującymi przepisami w produkcji ekologicznej.

Rolnik może zgłosić się sam, albo może zgłosić go dowolna organizacja w jego imieniu i za jego zgodą.

We wrześniu komisja konkursowa powołana przez Dyrektora PODR dokona wizytacji wszystkich zgłoszonych gospodarstw.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego finansowane ze środków Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, a zdobywcy pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach zostaną zgłoszeni do etapu krajowego.

Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe można znaleźć na stronie www.podrb.pl i w każdym Powiatowym Zespole Doradztwa lub w PODR w Boguchwale w Sekcji Ekologii i Programów Rolnośrodowiskowych tel. 17 8701570 lub 17 8701567.

Dokumenty:

Regulamin konkursu [pobierz]
Zasady i kryteria oceny gospodarstw [pobierz]
Formularz zgłoszeniowy [pobierz]

_______________________________________________________________

Wszystkich zainteresowanych
prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału !

© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates