Aktualności i galerie

2014.03.07: Ważna informacja dla Darczyńców Stowarzyszenia EKO DAR


Ważna informacja dla Darczyńców Stowarzyszenia EKO DAR
 

Zarząd Stowarzyszenia Producentów Żywności Ekologicznej „EKO DAR” informuje, że zgodnie z decyzją Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Stowarzyszenie EKO DAR nie zostało umieszczone w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013.

Decyzja została podjęta ze względu na niewypełnienie przez Stowarzyszenie obowiązku zamieszczenia sprawozdania merytorycznego i finansowego na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego w wyznaczonym terminie.

W związku z tym informujemy, że w tym roku Stowarzyszenie nie może otrzymać odpisu 1% podatku za rok 2013. Przepraszamy wszystkich darczyńców za zaistniałe niedogodności.

© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates