Aktualności i galerie

Wojewódzkie konkursy o tematyce ekologicznej dla dzieci i młodzieży - Program „Zdrowo jem – zdrowo żyję”

logo

Działanie sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Podkarpackiego
w ramach zadania „Podkarpacki Naturalny Wypas III”


Konkursy są organizowane w ramach realizacji zadania publicznego „KOLOROWA ŁĄKA – działania edukacyjne w zakresie pszczelarstwa i serowarstwa wśród dzieci i młodzieży”

Zapraszamy do udziału w wojewódzkich konkursach o tematyce ekologicznej. Konkursy adresowane są do dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych województwa podkarpackiego.

Organizatorami konkursów są: Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej EKO DAR w Świlczy oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, który przekazał dotację na realizację tego zadania. Konkursy stanowią jeden z elementów Programu Edukacji Ekologicznej Dzieci i Młodzieży „Zdrowo jem – zdrowo żyję”.

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 30 listopada 2022 r. do placówek Koordynatorów konkursów (Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Rzeszowie, Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie, adresy w regulaminach konkurów). Organizatorzy informują również, że w Podkarpackim Kuratorium Oświaty została wdrożona procedura umożliwiająca wpisanie tegorocznym laureatom tego osiągnięcia na świadectwie szkolnym.

Wyniki konkursów zostaną ogłoszone w dniu 12.12.2022, a uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas seminariów organizowanych na Targach EKOGALA w dniu 16.12.2022 r. na Hali Podpromie w Rzeszowie.

Zapraszamy do pobrania regulaminów, kart zgłoszeniowych do konkursów. Prosimy o uzupełnienie i dołączenie podpisanej klauzuli RODO.
 

© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates