Aktualności i galerie

Konferencja PODR „Produkcja ekologiczna od pola do stołu”

2020 10 15 konferencja podrPodkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale w partnerstwie ze Związkiem Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego”, Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Rzeszowie oraz Podkarpacką Izbą Rolniczą realizują operację: „Ekologia- od producenta do konsumenta”.

Celem operacji jest identyfikacja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego oraz upowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa i żywności ekologicznej oraz wprowadzania jej na rynek w krótkich łańcuchach dostaw. Jest on realizowany m. in. poprzez zorganizowanie konferencji „Produkcja ekologiczna od pola do stołu”.

Konferencja planowana jest 15.10.2020 o godz. 9.00 w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale.

W czasie konferencji przedstawione będą zasady wytwarzania produktów ekologicznych jako możliwości rozwoju gospodarstw i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Uczestnikom konferencji przekazana zostanie wiedza z zakresu przedsiębiorczości, przetwórstwa żywności na niewielką skalę i wprowadzania jej na rynek w krótkich łańcuchach dystrybucji a w szczególności działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej oraz rolniczego handlu detalicznego oraz sprzedaży bezpośredniej. Przedstawione zostaną przykłady producentów ekologicznych, którzy posiadają doświadczenie w sprzedaży produktów z gospodarstwa.

© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates