Aktualności i galerie

2016.07.28: Podkarpacki Wypas Naturalny 2016


Podkarpacki Wypas Naturalny 2016
 

W dn. 28 lipca 2016 r. Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego podpisała umowę z Zarządem Województwa Podkarpackiego na realizację zadania publicznego w zakresie ekologii, ochrony środowiska oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego na terenie Podkarpacia pt. „Program aktywizacji gospodarczo turystycznej Województwa Podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo wskazanych terenów łąkowo – pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas” na terenie Podkarpacia w 2016 r.

W tym roku jest to już piąta edycja Programu Podkarpacki Wypas Naturalny, natomiast rolnicy zrzeszeni w Izbie biorą w nim udział po raz trzeci.

Zadanie to ma na celu popularyzowanie ekstensywnego chowu i wypasu bydła, koni, danieli, owiec i kóz, a tym samym promocję uzyskanych produktów zwierzęcych o wysokiej jakości. Taki sposób wypasu przyczynia się także do wzrostu bioróżnorodności na terenach łąkowo – pastwiskowych oraz do zachowania tradycyjnego, podkarpackiego krajobrazu wsi.

Udział PIRE w Zadaniu był możliwy dzięki złożeniu oferty w ramach otwartego konkursu organizowanego przez Województwo Podkarpackie zgłaszając zwierzęta oraz powierzchnie, na których będą one wypasane. Po przeanalizowaniu wszystkich ofert Komisja wybrała wykonawców Zadania. Za naszym pośrednictwem z dotacji skorzysta ponad 132 podkarpackich rolników wypasających zwierzęta na terenach cennych przyrodniczo.
W ramach zadania zorganizujemy również 2 otwarte spotkania szkoleniowe na temat znaczenia użytków zielonych, ich właściwego utrzymania i ochrony.

 

 

 


 

© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates