Aktualności i galerie

2009.12.18: Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego na spotkaniu w IUNG - PIB w Puławach

 
Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego
na spotkaniu w IUNG - PIB w Puławach


W dniu 18 grudnia 2009 r. w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Puławach odbyło się spotkanie informacyjne, w wyniku realizacji projektu: „Rozwój klastra Dolina Ekologicznej Żywności". W związku z ogłoszeniem konkursu na projekty w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 (działanie I.4 Promocja i Współpraca tworzenie i rozwój klastrów) podjęta została inicjatywa przygotowania projektu, w którym rolę koordynatora podjął się pełnić IUNG – PIB w Puławach. Na etapie wstępnym zaplanowano realizację projektu na obszarze województw: lubelskiego i podkarpackiego.

Celem działania I.4 jest zbudowanie stałej platformy kooperacji pomiędzy regionami Polski Wschodniej. Zbudowanie współpracy na obszarze Polski Wschodniej ma zostać osiągnięte poprzez tworzenie nowych inicjatyw klastrowych, jak i poprzez rozwój już istniejących klastrów. Ważnym elementem jest podjecie działań ukierunkowanych na umacnianie współpracy między ośrodkami naukowymi, podmiotami działającymi na rzecz rozwoju gospodarczego lub innowacyjności oraz przedsiębiorcami (w obszarze rolnictwa ekologicznego). Odpowiednia identyfikacja obszarów wsparcia klastrów będzie impulsem do rozwoju procesów innowacyjnych i poprawy konkurencyjności regionalnej gospodarki.

W sumie o dofinansowanie ubiegało się 16 projektów, nasz uzyskał 112 ptk. i w rankingu ocen zajął 5 lokatę. Realizacja projektu została przewidziana na lata 01.01.2010 do 31.12.2013 r.

Z Podkarpacia w projekcie partnerem został Związek Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” wraz z trzema firmami ekologicznymi, tj.: Bioconcept, BioAvena, P.P.U.H. BIO-EKO.

Gospodarzem spotkania był Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy a prowadzącym spotkanie Pan Dr Krzysztof Jończyk Kierownik Zakładu Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej IUNG – PIB .

W spotkaniu Podkarpacie reprezentowali Pan Marian Wójtowicz Prezes PIRE, Pani Lidia Aniołczyk Skarbnik, Pan Wojciech Słowik Dyrektor biura oraz Pan Zbigniew Rajca Dyrektor Generalny BioAvena, a Województwo Lubelskie reprezentowane było przez Panią Barbarę Szymoniuk i Teresę Borzęcką – Stowarzyszenie Ekolubelszczyzna, Pana Artura Tymińskiego, firmę Brzost - EKO Sp. z o.o., Elżbieta Janik – Tymińska „MAGICZNY OGRÓD”

Celem spotkania było:

1. Zapoznanie członków klastra DEŻ z celami projektu
2. Przybliżenie zadań zaplanowanych do realizacji w projekcie i sposobu ich realizacji
3. Przedstawienie harmonogramu rzeczowo – finansowego projektu
4. Omówienie współpracy z członkami klastra.

Realizacja wyżej wymienionego projektu będzie wymagała wiele pracy ale liczymy, iż przyniesie o wiele większe rezultaty dotyczące rozwoju Polski Wschodniej i rolnictwa ekologicznego na tych terenach niż zakładane w projekcie.


© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates