Aktualności i galerie

2009.11.28: Podkarpaccy Rolnicy Ekologiczni na Jasnej Górze w Częstochowie

 

Podkarpaccy Rolnicy Ekologiczni na Jasnej Górze w Częstochowie


28 listopada 2009 r. Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego zorganizowała pielgrzymkę rolników ekologicznych z Podkarpacia na Jasną Górę. W pielgrzymce wzięło udział 49 rolników z czterech stowarzyszeń ekologicznych tworzących PIRE. Wśród nich zarząd Izby w osobach: Pan Marian- Wójtowicz Prezes, Pan Zygmunt Radek- Wiceprezes, Pan Michał Zawadzki- Wiceprezes, Pani Lidia Aniołczyk- Skarbnik, Pani Anna Kluz- Sekretarz. Nasi rolnicy pojechali dziękować za tegoroczne plony i prosić o łaski i opiekę Jasnogórskiej Pani. Po mszy św. w intencji rolników ekologicznych odbyło się spotkanie w trakcie którego nastąpiło łamanie się chlebkami Matki Bożej upieczonymi również przez naszych rolników zgodnie z przepisem Siostry Marii z klasztoru Karmelitanek Bosych z Tryszczyna tj. przez Panią Janinę Delikat, Józefę Szopińską - EKO DAR oraz Pana Mariana Wójtowicza Prezesa PIRE. Rolnicy ekologiczni z całej Polski w trakcie spotkania wymienili się swoim doświadczeniem oraz złożyli sobie życzenia na nadchodzące święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok.

Pielgrzymka rolników ekologicznych na Jasną Górę odbyła się już po raz szósty. Organizatorem i inicjatorem tych spotkań rolników w Częstochowie jest Wydawnictwo „GAJ” - ZBIGNIEW PRZYBYLAK.

W intencji rolników ekologicznych i ich rodzin zostaną odprawione dwie msze św. na Jasnej Górze przez Ojców Paulinów.

Mimo, że w trakcie ubiegłorocznej V pielgrzymki na Jasną Górę nie zbieraliśmy datków by wspomóc gospodarstwo w Marszewie, to jednak sporo osób z serca takie dary przekazało. Dziękujemy. Ofiary zostały przekazane Zbigniewowi Ścianie, prezesowi Fundacji Gospodarstwo Edukacji Ekologicznej. W trakcie VI pielgrzymki pragniemy powrócić do zbiorki wspomagającej to gospodarstwo jak i ubogich rolników za granicą. Wspomniana wyżej Fundacja prowadzi kilkunastohektarowe gospodarstwo ekologiczne w Marszewie w Wielkopolsce, ściśle współpracujące z Fundacją Pomocy Wzajemnej Barka w Chudobczycach znanej z wszechstronnej pomocy najuboższym i bezdomnym. Gospodarstwo w Marszewie jest obecnie bazą i miejscem życia kilkunastoosobowej wspólnoty byłych bezdomnych. Szerzej zaprezentowano gospodarstwo w numerze EKO ARKI 3/2008. Kto pragnie wspomóc indywidualnie wspólnotę może to zrobić kontaktując się z jej prezesem Zbigniewem Ścianą. Podajemy adres: Dom wspólnoty Marszewo 1, 64-310 Lwówek tel. (061) 44 14 582.

W trakcie V pielgrzymki Helena Czarnecka wystąpiła z inicjatywą wspomagania rolników na Ukrainie. Uczestnicy przekazali wtedy spontanicznie pierwsze dary zarówno w trakcie spotkania jak i później. Trafiły one na Ukrainę. Akcje zbiórki darów będziemy kontynuować w trakcie VI pielgrzymki. Kto pragnie indywidualnie wspomóc rodaków na Ukrainie może się też kontaktować z Heleną Czarnecką tel. (018) 447 52 63. Jej gospodarstwo szerzej opisywaliśmy w numerze zimowym 4/2008 EKO ARKI.

WIELKA NOWENNA ROLNIKÓW EKOLOGICZNYCH I SYMPATYKÓW EKOLOGICZNEGO BOŻEGO ROLNICTWA NA 1050 ROCZNICĘ CHRZTU POLSKI

Intencje Nowenny

  • to wyraz wdzięczności rolników ekologicznych gospodarujących w duchu św. Franciszka za Wielką Nowennę podjętą przez Prymasa Tysiąclecia dla upamiętnienia 1000- lecia chrztu Polski
  • to modlitwa dziękczynna rolników ekologicznych i ich rodzin za otrzymane łaski
  • to modlitwa błagalna w duchu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Matki Bożej i Matce Bożej Królowej Polski za grzechy, zwłaszcza grzechy ekologiczne przeciw życiu m.in. w postaci niszczenia środowiska naturalnego, zagrożeń dla zdrowia ludzi m.in. w postaci rożnych manipulacji genetycznych na ludziach, zwierzętach i innych organizmach żywych
  • to modlitwa o beatyfikację wielkich Polaków sług Bożych kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II
  • to modlitwa o dalszy rozwój Ekologicznego Bożego Rolnictwa w Polsce i na całym świecie
  • to modlitwa o dalsze łaski dla rodzin rolników ekologicznych i młodego pokolenia

Hasła na poszczególne lata Nowenny

Hasła na poszczególne lata rozważane szczególnie w trakcie kolejnych pielgrzymek rolników ekologicznych na Jasna Górę i towarzyszących im rekolekcjom to kolejne błogosławieństwa zaczerpnięte z Ewangelii według św. Mateusza - KAZANIA NA GÓRZE (Mt. 5.3-10). Ta bowiem nauka Jezusa stanowi najdoskonalszy wzorzec moralności i doskonałości chrześcijańskiej. Wstępem do Nowenny była IV Ogólnopolska Pielgrzymka Rolników Ekologicznych na Jasną Górę w 2007 roku pod hasłem „ „Błogosławieni jesteście… (Mt 5.11)”

2007 rok – „Błogosławieni jesteście…..”
2008 rok – „Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”
2009 rok – „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”
2010 rok – „Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”
2011 rok – „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”
2012 rok – „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”
2013 rok – „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”
2014 rok – „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”
2015 rok – „Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”
2016 rok – „Błogosławionaś Ty między Niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus”

Bydgoszcz 13.03.2008

MODLITWA ZA ROLNIKÓW

Panie Jezu, tak często mówiłeś o siewcach, żniwiarzach. Modlę się za naszych rolników. Oni tak ciężko pracują i dzielą się chlebem z nami. Oni są naszymi żywicielami. Panie, odchodzą ludzie ze wsi, bo tak często są skrzywdzeni. Zostają ci, którzy kochają ziemię, - ci, którzy żywią i bronią. Spójrz, Panie, na ich spracowane ręce i wysłuchaj tych, którzy mimo zmęczenia, wznoszą je do Ciebie z wołaniem: Boże, z Twoich rąk żyjemy, choć my Ci damy trud i poty, Ty nam daj urodzaj złoty. Spójrz, Panie, na chleb, który oni przez ręce kapłana składają na ołtarzu, aby stał się Komunią świętą.

Panie, oni znoszą ciężar dnia i upał południa - daj im po denarze - Ty sam bądź dla nich zapłatą!

MODLITWA ROLNIKA

Panie Boże Wszechmogący, Stworzycielu wszechświata i Ojcze nasz, dałeś mi we władanie świętą matkę ziemią, każesz mi ją uprawiać, orać, siać i zbierać, aby uzyskać plony, każesz mi hodować zwierzęta, aby te wytwory Twojej hojności w przyrodzie i mojej pracy służyły za pokarm ludziom; daj mi umysł sprawny i zdrowy, bym mógł czynić dobrze, daj mi serce prawe, bym wytwarzał zdrową żywność i na tyle obfitą, by żywić tych, którzy pracują w innych zawodach; daj mi umysł światły i serce szerokie, abym rozumiał, że pierwszą i najważniejszą rzeczą jest nie szkodzić nikomu, ani ludziom, ani przyrodzie, a potem dopiero, abym mógł zapewnić taką ilość pokarmu, by służył wszystkim, którzy go potrzebują. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Połamiemy się „chlebkami Matki Bożej”

Andrzej Kasprzyk, pionier rolnictwa ekologicznego z Małopolski, w kwietniu 2009 roku w rozmowie telefonicznej zaproponował by w EKO ARCE zamieścić apel do rolników ekologicznych o zainicjowanie akcji przekazywania mąki ekologicznej, zwłaszcza z najstarszych odmian pszenicy, do punktów wypieku „chleba eucharystycznego” „komunikantów eucharystycznych”. Uzasadnieniem było przekonanie, że Chleb Pański zamieniany w trakcie Mszy świętej w Ciało Chrystusa powinien być wypiekany z najlepszego surowca. Postanowiliśmy modlić się w tej sprawie. Po tym apelu, na początku maja 2009 roku otrzymałem telefon z klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych z Tryszczyna pod Bydgoszczą, które często proszę o modlitwę w intencji rolnictwa ekologicznego i rolników ekologicznych, z zapytaniem czy nie posiadam pytlowej mąki orkiszowej. Okazało się, że ta mąka mi się skończyła i zaproponowałem mąkę z jeszcze starszej pszenicy z płaskurki. Siostry wypiekły z niej chlebek eucharystyczny (przepis poniżej). Te chlebki Ojciec Serafin (z klasztoru Karmelitów Bosych na Kaszubach, którzy także prowadzą gospodarstwo ekologiczne) na zakończenie prowadzonych przez niego rekolekcji, w trakcie Mszy świętej 9 maja przemienił w Ciało Pańskie. W homilii wspomniał między innymi, że powinniśmy być jak ten ekologiczny chleb ze starożytnej pszenicy płaskurki, symbolizujący Baranka, ofiarę paschalną Pana Jezusa. Powinniśmy ciągle umierać w swoim egoizmie i zmartwychwstawać do czynienia dobra, łączyć dawne z nowym w uświęcaniu siebie i świata. W tym uświęcaniu ma nam pomagać Maryja, bo to Ona przeżywała najbardziej w ukryciu Jego Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie. Eucharystia ułatwia duchowe oczyszczanie. Przemieniany zaś w jej trakcie chleb eucharystyczny z płaskurki jest współczesnym materialnym symbolem odnoszącym się do czasów życia Chrystusa. Płaskurka jest bowiem pszenicą uprawianą od wielu tysiącleci, być może kiedyś także jadała chleb z płaskurki Święta Rodzina.

To co wydarzyło się w trakcie niezwykłej Eucharystii w Tryszczynie warto upowszechnić także wśród rolników ekologicznych, a przez nich w naszych wspólnotach, parafiach. Najdoskonalszym początkiem dla tej inicjatywy może być nasze pielgrzymkowe spotkanie na Jasnej Górze. Inicjatywa spotkała się z życzliwą akceptacją Ojca Mariana Lubelskiego. Dlatego zwracam się do wszystkich rolników ekologicznych i sympatyków rolnictwa ekologicznego by w tym roku przywieźli na pielgrzymkę na Jasną Górę oprócz chlebów i innych darów także małe chlebki eucharystyczne najlepiej z płaskurki albo orkiszu. Można je wypiec wg przepisu który publikujemy poniżej. Otrzymałem go od Siostry Marii z klasztoru Karmelitanek Bosych z Tryszczyna.

Przepis Siostry Marii z klasztoru Karmelitanek Bosych z Tryszczyna

CHLEB EUCHARYSTYCZNY

Składniki:

1½ szklanka mąki (orkiszowa lub płaskurka)

¾ szklanka wody

Do miski wsypujemy 1½ szklanki mąki i zalewamy mąkę ¾ szklanki wrzątku. Składniki mieszamy przez chwilę łyżką, a następnie wygniatamy rękami przez ½ godz. W czasie wygniatania śpiewamy psalmy! Później formujemy chleb w kształcie krążka o średnicy 10 cm (w zależności od średnicy patery), o grubości ok. 1,5 cm. Na wierzchniej części chleba rysujemy (tzn. żłobimy np. patyczkiem) krzyż. Całą powierzchnię chleba nakłuwamy widelcem. Wkładamy na blasze do piekarnika. Pieczemy ok. 20-30 min. W temp. 180-2000C. Gdy chleb lekko się zarumieni – wyjmujemy. Po ostygnięciu, przechowujemy chleb w folii aluminiowej, żeby zachował miękkość, jest to bardzo ważne przy łamaniu w czasie Eucharystii.

Szczęść Boże!

Sadzimy dęby Jana Pawła II Wielkiego w gajach błogosławieństw

W trakcie uzgadniania na Jasnej Górze w czerwcu 2009 roku programu VI pielgrzymki rolników ekologicznych i rekolekcji Ojciec Marian Lubelski wręczył mi biuletyn Kapituły Dziedzictwo Narodu Święta Sprawa im. Ojca Augustyna Kordeckiego. Poświecony jest on idei sadzenia drzew żywych pomników. Mają one przez wieki upamiętniać i świadczyć o wielowiekowej kulturze Polski oraz jej Wielkich i Świętych Synach, zwłaszcza Janie Pawle II, największym z Polaków.

Gdy przeczytałem ją po pewnym czasie, wewnętrzny głos podsunął mi myśl, by tę piękną ideę rozpowszechnić też w gospodarstwach ekologicznych. Najpierw myślałem by poprosić inicjatora akcji Mariana Sadłosa o sadzonki. Ale modląc się w lesie przyszła mi na myśl prostsze rozwiązanie. Otóż postaramy się zakupić albo poprosimy o darowanie przez leśników kosza nasion dębów, czyli żołędzi. Rolnicy mogą również przywieźć własne żołędzie zebrane w okolicy. Nasiona dębów będą poświęcone i pobłogosławione na Jasnej Górze przez Ojca Marina Lubelskiego (pomysł Ojcu się bardzo spodobał i dodatkowo zaproponował on by główny dąb nazwany był imieniem Jan Paweł II Wielki). Potem każde zainteresowane gospodarstwo weźmie pobłogosławione nasiona - trzy najmniej. Te nasiona rolnicy wysieją u siebie albo bezpośrednio na polu albo przygotują z nich sadzonki. Jedno z wyrosłych drzewek powinno być nazwane imieniem Jana Pawła II Wielkiego. Pozostałe mogą mieć imiona np. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i ks. Jerzego Popiełuszki. Te grupy dębów – można by tam dosadzać również inne drzewka upamiętniające wydarzenia rodzinne np, narodziny potomka - mogłyby nazywać się "Gaje błogosławieństw” i byłyby również pięknym upamiętnieniem 1050-lecia chrztu Polski, najważniejszego wydarzenia w dziejach Ojczyzny, do którego przygotowujemy się odprawiając Wielką Nowennę. Dodam jeszcze że przed wielu laty już myślałem o tym by przy gospodarstwach wysadzać dęby, ale to wtedy było takie ludzkie, teraz byłoby inaczej, bo jak mi się wydaje inspiracja przyszła z Jasnej Góry od Matki Bożej przez ręce Ojca Mariana. Mam zamiar na Jasną Górę zaprosić także inicjatora akcji sadzenia dębów Pana Mariana Sadłosa. Jego świadectwo z czasów II wojny światowej o sadzeniu drzew przytoczone w broszurze bardzo bowiem mnie poruszyło.

Zbigniew Przybylak

 

Zapraszamy do galerii zdjęć ...

 

© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates