Aktualności i galerie

2016.06.27: II Forum Klastrów Podkarpacia


II Forum Klastrów Podkarpacia
 

W dniu 27.06.2016 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim w ramach II Forum Klastrów Podkarpacia spotkali się przedstawiciele klastrów z Podkarpacia reprezentujący różne branże: od lotniczej, IT, maszynową, przez turystyczną, expo, do spożywczej. Do grona zaproszonych klastrów należał także Podkarpacki Klaster Żywności Ekologicznej, którego koordynatorem jest PIRE.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Pana Marka Dareckiego – Prezesa Klastra „Dolina Lotnicza” i Pana prof. Aleksandra Bobko - Sekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Podczas Forum przedstawiciele klastrów rozmawiali o nowych kierunkach rozwoju klastrów, ale także o współpracy międzyklastrowej. Jak zapewniał Pan Andrzej Rybka z Doliny Lotniczej współpraca i rywalizacja wcale się nie wykluczają, a konkurujące firmy mogą się wiele od siebie nauczyć.

Spotkanie zorganizowane zostało na Uniwersytecie Rzeszowskim, ponieważ jednym z omawianych tematów była konieczność włączenia się wyższych uczelni do współpracy biznesowej z przedsiębiorstwami produkcyjnymi.

 

© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates