Aktualności i galerie

2016.04.09: Jubileuszowe Walne Zgromadzenie Delegatów PIRE

 


Jubileuszowe Walne Zgromadzenie Delegatów PIRE
 

W dniu 9 kwietnia 2016 r. w Restauracji „Wichrowe Wzgórze” w Nowym Żmigrodzie odbyło się jubileuszowe Walne Zgromadzenie Delegatów PIRE, w którym udział wzięli przedstawiciele wszystkich pięciu Stowarzyszeń zrzeszonych w Podkarpackiej Izbie Rolnictwa Ekologicznego, tj.:

- Podkarpackiego Stowarzyszenia Rolnictwa Ekologicznego „EKOGAL” z siedzibą w Chmielniku,
- Stowarzyszenia Producentów Żywności Ekologicznej „EKO DAR” z siedzibą w Świlczy,
- Stowarzyszenia Gospodarstw Ekologicznych „EKO-WISŁOKA” z siedzibą w Krempnej,
- Stowarzyszenia Gospodarstw Ekologicznych „TRUSKAWKA” z siedzibą w Starym Dzikowie,
- Leżajskiego Stowarzyszenia Gospodarstw Ekologicznych z siedzibą w Leżajsku.

 Prezes PIRE Robert Machowski witający wszystkich przybyłych Delegatów

Prezes PIRE Robert Machowski witający wszystkich przybyłych Delegatów

 
Była to świetna okazja do podsumowania dziesięcioletniej działalności Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego założonej w dn. 27.06.2005r.

W pierwszej części spotkania przedstawione zostały sprawozdania za 2015 rok. Na początku Pan Piotr Puchalski pełniący funkcję Skarbnika PIRE oraz Przewodniczącego obrad przedstawił sprawozdanie finansowe Izby. Następnie Pan Marek Barzyk Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zarządu przedstawił Pan Robert Machowski – Prezes Zarządu. Częścią integralną sprawozdania merytorycznego była część dotycząca edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży oraz realizacji Programu „Zdrowo jem – zdrowo żyję” przygotowana przez Panią Annę Hadałę – Przewodniczącą Zespołu ds. edukacji. Wszystkie sprawozdania zostały w głosowaniach zaakceptowane przez Delegatów, a Zarząd PIRE uzyskał absolutorium z działalności w 2015 r.

W części tej dyskutowano na wiele tematów związanych z rolnictwem ekologicznym. Omówiono przebieg i rezultaty spotkań w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na których m.in. nasi reprezentanci: p. Machowski, p. Puchalski i p. Obszański opiniowali ustalenia dotyczące działania rolnictwo ekologiczne w PROW 2014 – 2020. 

Dyskutowano także nad zmianami Ustawy o sprzedaży bezpośredniej, która w dalszym ciągu nie spełnia oczekiwań producentów chcących sprzedawać legalnie wytwarzane w swoim gospodarstwie produkty.

Ponadto, zauważono spadek ilości gospodarstw ekologicznych zarówno na Podkarpaciu jak i w całym kraju, który spowodowany jest m.in. niejasnością w przepisach związanych z dofinansowaniem do upraw ekologicznych.

Zawnioskowano, aby zorganizować spotkanie silnych środowisk rolniczych z Przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa p. Sachajko oraz Przewodniczącym Senackiej Komisji Rolnictwa p. Chruścikowskim, a także z Posłami z województwa podkarpackiego i lubelskiego należących do Komisji Rolnictwa żeby przedstawić wszystkie te problemy, a szczególnie ponownie problem sprzedaży bezpośredniej. O dalszym rozwoju sytuacji będziemy informować na naszej stronie internetowej.
Druga część spotkania poświęcona była obchodom dziesiątej rocznicy założenia Zawiązku Stowarzyszeń PIRE. Na początku Prezes Machowski przedstawił sprawozdanie z dziesięcioletniej działalności Izby, które opisywało założenie i rozwój PIRE oraz prowadzone przez nią na przestrzeni dekady działania. Przypomniał także jej podstawowe cele funkcjonowania jakimi są m.in. niezłomnie od 2005 roku reprezentowanie producentów ekologicznych i działanie na rzecz rozwoju i promocji rolnictwa oraz produktów ekologicznych na Podkarpaciu.

Następnie Prezes Machowski w imieniu wszystkich członków zrzeszonych w PIRE złożył serdeczne podziękowania całemu Zarządowi PIRE oraz Zarządom zrzeszonych Stowarzyszeń za społeczną pracę na rzecz rozwoju Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego oraz za zaangażowanie w realizację działań statutowych podczas 10-letniej działalności PIRE. Złożył także wyrazy wdzięczności za merytoryczne i rzeczowe wsparcie przedsięwzięć realizowanych przez Izbę.


 Prezes Machowski i Pan Puchalski składający podziękowanie na ręce Pani Jolanty Miklar -  Prezes Stowarzyszenia „EKO-WISŁOKA”

Prezes Machowski i Pan Puchalski składający podziękowanie
na ręce Pani Jolanty Miklar -  Prezes Stowarzyszenia „EKO-WISŁOKA”

Głos zabrał także Pan Marian Wójtowicz, który podziękował wszystkim osobom, z którymi współpracował podczas pełnienia funkcji Prezesa Zarządu PIRE w latach 2007-2013.

Po wręczeniu podziękowań i dodatkowej atrakcji spotkania, jaką było zwiedzenie wystawy Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej, uczestnicy Walnego Zgromadzenia mogli oddać się radosnemu świętowaniu 10-lecia, życząc PIRE jak najwięcej takich jubileuszy.

 


 

  Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ...
 


 

© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates