Szkolenia ekologiczne

Szkolenie poświęcone prawidłowemu znakowaniu i etykietowaniu produktów ekologicznych

szkolenie 01 02W dniu 27.01.2009 r. w Podkarpackim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Boguchwale odbyło się szkolenie poświęcone prawidłowemu znakowaniu i etykietowaniu produktów ekologicznych zorganizowane przez Podkarpacką Izbę Rolnictwa Ekologicznego.

Szkolenie uroczyście otworzył i kilka słów do przybyłych rolników i producentów wygłosił Dyrektor PODR Boguchwała Pan Stanisław Telesz. Podkreślił, iż Ośrodek służy pomocą wszystkim rolnikom, również ekologicznym.

szkoW imieniu Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego głos zabrał Prezes Pan Marian Wójtowicz. Podziękował Dyrektorowi Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Panu Stanisławowi Teleszowi za udostępnienie sali wykładowej oraz wszystkim pracownikom PODR Boguchwała za pomoc doradczą udzielaną rolnikom ekologicznym.

szkolenie 01 02Słowa podziękowania skierował do pracowników IJHARS w Rzeszowie za pozytywne ustosunkowanie się do prośby Izby w przeprowadzeniu szkolenia, jak i samym rolnikom i producentom rolnym za przybycie na szkolenie.

Szkolenie w całości poprowadzili pracownicy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych Oddział terenowy w Rzeszowie.

Szkolenie rozpoczął Dyrektor IJHARS Pan Jerzy Szczepański przedstawiając zakres działań i uprawnień kontrolnych IJHARS- u. Przekazał wiele informacji na temat prawidłowej interpretacji ustaw i rozporządzeń dot. wprowadzania produktów ekologicznych do obrotu, znakowania i etykietowania tych produktów.


szkoInformacji dot. paczkowania i pakowania zgodnego z ustawą przedstawił Pan Robert Górak Główny Specjalista w Wydziale Kontroli IJHARS w Rzeszowie.


szkolenie 01 02Pan Tomasz Pióro Kierownik IJHARS w Rzeszowie przybliżył zagadnienia dot. prawidłowego znakowania produktów ekologicznych, informacji o obowiązku zgłaszania do Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych rozpoczęcia i zaprzestania działalności pod kara grzywny.

Głównymi problemami jakie zgłaszali rolnicy to trudności w prawidłowym rozczytywaniu aktów prawnych jak również ich dostępność. Na te i wiele innych pytań udzielała informacji Pani Marta Szpala Kierownik Wydziału Kontroli IJHARS wraz z pozostałymi prowadzącymi.

Szkolenie to pomogło zrozumieć i przybliżyć rolnikom wiele zawiłych i trudnych przepisów prawnych dot. znakowania i etykietowania produktów ekologicznych.

szkoW imieniu Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego składamy serdeczne podziękowanie Panu Stanisławowi Teleszowi Dyrektorowi PODR w Boguchwale, jego z-cy Panu Janowi Kocujowi i wszystkim pracownikom Ośrodka za pomoc w zorganizowaniu powyższego szkolenia.

Słowa uznania kierujemy w stronę Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Rzeszowie na czele z Dyrektorem Panem Jerzym Szczepańskim i jego pracownikom za fachowe i rzeczowe przeprowadzenie szkolenia oraz wszystkim rolnikom i przetwórcom rolnictwa ekologicznego za udział w szkoleniu.

© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates