Edukacja ekologiczna

2022.03.01: Konkursy plastyczne dla dzieci - edycja 2022 r.

 

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursów plastycznych o tematyce ekologicznej. Konkursy zorganizowane są dla dzieci z przedszkoli i uczniów szkół podstawowych klas I – VI z terenu Miasta Rzeszowa do udziału w miejskich konkursach plastycznych o tematyce ekologicznej..

Organizatorami konkursów są: Stowarzyszenie Producentów Żywności Ekologicznej EKO DAR w Świlczy, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Rzeszowie, Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie i Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego w Świlczy. Konkursy stanowią jeden z elementów Programu Edukacji Ekologicznej Dzieci i Młodzieży „Zdrowo jem – zdrowo żyję” i w bieżącym roku szkolnym są organizowane już po raz trzynasty.

W związku z panującymi obostrzeniami i reżimem sanitarnym w szkołach związanym z COVID-19 prace należy przesyłać (lub dostarczyć osobiście) pod adresy podane w Regulaminach do 8 kwietnia 2022 r.

Zapraszamy do pobrania regulaminów i kart zgłoszeniowych do konkursów. Prosimy o uzupełnienie i dołączenie podpisanej klauzuli RODO. Komisja Konkursowa dokona oceny prac do 20 kwietnia 2022 r. i wyłoni 5 laureatów w każdej kategorii wiekowej, którzy zostaną nagrodzeni. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej.

© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates