Aktualności i galerie

2011.09.28: V EkoForum w Rzeszowie

 
V EkoForum w Rzeszowie

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego 28 września 2011r. odbyło się V EKOFORUM zorganizowane przez klaster Dolina Ekologicznej Żywności pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Mirosława Karapyty. Tematem EKOFORUM było rolnictwo ekologiczne, przetwórstwo produktów ekologicznych jako sposób na rozwój gospodarstw ekologicznych. Możliwości współpracy w ramach projektu „Rozwój klastra Dolina Ekologicznej Żywności”.

Dr Krzysztof Jończyk z IUNG w Puławach, koordynator projektu, przedstawił klaster DEŻ jako platformę współpracy i promocji rolnictwa ekologicznego. Po omówieniu czynników warunkujących rozwój rynku żywności ekologicznej przedstawił szereg badań, wśród których ukazane zostały potrzeby rolników i firm ekologicznych. Wskazują one przede wszystkim na brak wiedzy konsumentów na temat żywności ekologicznej, sposobów jej oznakowania, prawidłowego odżywiania. Natomiast największymi przeszkodami w rozwoju rolnictwa ekologicznego, wskazanymi przez rolników i przetwórców ekologicznych, jest brak promocji często wynikający z braku środków finansowych i zjednoczenia we wspólnych działaniach. Klaster, odpowiadając między innymi na te potrzeby, kieruje do potencjalnych partnerów ofertę zawierającą działania promocyjne, szkolenia, badania oraz wyjazdy i misje targowe. O działaniach promocyjnych mówiła Joanna Lecka z Vena Art, odpowiedzialna za strategię marketingową klastra. Zasady funkcjonowania, stan i perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego przedstawił dr Jarosław Stalenga z IUNG w Puławach.

O historii, stanie obecnym i perspektywach rozwoju rolnictwa ekologicznego w województwie podkarpackim mówiła Pani Krystyna Kulpińska – Grabowska z Sekcji Ekologii i Programów Rolnośrodowiskowych z PODR w Boguchwale.

Część konferencyjną EKOFORUM zakończyło wystąpienie Agnieszki Wolskiej – Bocheńskiej, Dyrektora biura PIRE, która przedstawiła szeroki zakres podejmowanych działań na rzecz wsparcia i rozwoju rolnictwa ekologicznego na Podkarpaciu. Do najważniejszych należy współorganizowanie Międzynarodowych Targów Ekologicznych EKOGALA, Festiwal Ekologiczny w Leżajsku, Podkarpacka Konferencja Rolnictwa Ekologicznego - największe merytoryczne wydarzenie na Podkarpaciu dla rolników ekologicznych, misja BioFach. Najistotniejszym obszarem działalności Izby jest edukacja ekologiczna obejmująca dzieci w różnych grupach wiekowych, obecnie prowadzona na terenie Województwa. Edukacja to proces ciągły i powtarzalny, skierowany bezpośrednio do dzieci, pośrednio do rodziców, kształtujący postawy prozdrowotne i proekologiczne. Program Edukacji Ekologicznej Dzieci i Młodzieży objęty jest patronatem honorowym Podkarpackiego Kuratora Oświaty, został wpisany na listę szkolnych programów dodatkowych. PIRE realizuje go we współpracy z WFOŚiGW w Rzeszowie oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego.

Po wykładach na temat rozwoju rolnictwa ekologicznego trudno nie zasmakować w jedzeniu żywności wysokiej jakości. Wszystkich gości zaproszono na degustację, która została przygotowana z ekologicznych produktów spożywczych przez Zakłady Mięsne Jasiołka z Dukli.

© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates