Aktualności i galerie

2012.06.25: V Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w roku 2012


V Ogólnopolski Konkurs
na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w roku 2012


Zapraszamy wszystkich rolników ekologicznych do wzięcia udziału w V Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze Gospodarstwo ekologiczne w roku 2012.

Organizatorami Konkursu są: Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: „ekologia - środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.

Aby wziąć udział w Konkursie rolnicy ekologiczni muszą zgłosić swoje gospodarstwa do Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale poprzez wypełnienie karty zgłoszenia oraz załączenie kopi ważnego certyfikatu. Dokumenty można złożyć bezpośrednio lub wysłać pocztą na adres PODR w Boguchwale (36- 040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 146) do 31 lipca 2012 r.

Następnie, po wizytacji dokonanej przez Komisję konkursową powołaną przez Dyrektora PODR, wyłonieni zostaną laureaci Konkursu etapu wojewódzkiego, którzy wezmą udział w etapie krajowym.

Karta zgłoszenia oraz regulamin konkursu do pobrania poniżej, a także na stronach: www.minrol.gov.pl, www.ksow.gov.pl, www.cdr.gov.pl oraz www.podrb.pl .

Szczegółowych informacji udziela Pani Marta Dziadek z PODR w Boguchwale pod numerem telefonu: 17 87 01 570 lub Biuro Konkursu w Radomiu tel. 48 36 56 941.

Do pobrania:

Regulamin V edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w kategorii: „ekologia-środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe” w roku 2012

Formularz zgłoszeniowy V ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2012

© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates