Edukacja ekologiczna

Wojewódzkie konkursy plastyczne dla przedszkolaków i uczniów – edycja 2023

Serdecznie zapraszamy przedszkola i szkoły podstawowe z terenu województwa podkarpackiego do wzięcia udziału w plastycznych konkursach dla dzieci i młodzieży o tematyce ekologicznej. Konkursy są jednym z działań realizowanych przez Podkarpacką Izbę Rolnictwa Ekologicznego w ramach zadania pn. „Działania edukacyjne w zakresie pszczelarstwa i serowarstwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych” Programu Podkarpacki Naturalny Wypas III.

Hasłem przewodnim konkursów jest bioróżnorodność owadów i zwierząt zamieszkujących łąki oraz pastwiska, a także promocja tradycyjnego serowarstwa.

Prace konkursowe należy przesłać lub dostarczyć do placówek Koordynatorów konkursów:

  • do 5 grudnia 2023 r. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 8 w Rzeszowie,
  • do 6 grudnia 2023 r. do Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie.

Adresy Koordynatorów znajdują się w regulaminach konkurów. Organizatorzy informują również, że w Podkarpackim Kuratorium Oświaty została wdrożona procedura umożliwiająca wpisanie tegorocznym laureatom tego osiągnięcia na świadectwie szkolnym.

Wyniki konkursów zostaną ogłoszone w dniu 11.12.2023, a uroczyste wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas gali finałowej w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie w dniu 15 grudnia 2023 r. (o szczegółach Laureaci zostaną powiadomieni).

Zapraszamy do pobrania regulaminów, kart zgłoszeniowych do konkursów. Prosimy również o uzupełnienie i dołączenie podpisanej klauzuli RODO.

  1. Konkurs plastyczny dla przedszkoli

„MAŁY EKOLOG. Co w trawie piszczy?”
Pobierz:      Regulamin ...      Formularz ...      Klauzula RODO ...
 

  1. Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych (klasy I – III)

„MÓJ EKOLOGICZNY ŚWIAT. Kto wypasa się na łące?”
Pobierz:      Regulamin ...      Formularz ...      Klauzula RODO ...
 

  1. Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych (klasy IV – VI)

„ZDROWY STYL ŻYCIA. Bioróżnorodność łąk i pastwisk”
Pobierz:      Regulamin ...      Formularz ...      Klauzula RODO ...
 

  1. Konkurs plastyczny na komiks dla szkół podstawowych (klasy VII – VIII)

„JESTEM EKO. Jak wytwarza się sery”
Pobierz:      Regulamin ...      Formularz ...      Klauzula RODO ...

 

© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates