Podkarpaccy Rolnicy na Jasnej Górze

Drukuj

 

W dniu 23 listopada 2019 r. za pośrednictwem Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego został zorganizowany wyjazd rolników ekologicznych i przyjaciół Izby na XVI Ogólnopolską Pielgrzymkę Rolników Ekologicznych na Jasną Górę.

Podkarpacie reprezentowały dwie duże grupy: nasza wyjeżdżająca z Rzeszowa pod opieką Prezesa PIRE Pana Piotra Puchalskiego oraz grupa wyjeżdżająca z Leżajska pod opieką Pana Józefa Terecha - Prezesa Leżajskiego Stowarzyszenia Gospodarstw Ekologicznych. Organizatorem Pielgrzymki jak co roku jest Kujawsko – Pomorskie Stowarzyszenie producentów Ekologicznych EKOŁAN.

Pielgrzymi uczestniczyli w Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej pod przewodnictwem ojca Krzysztofa Pisanko, podczas której dziękowali za otrzymane plony i prosili o dalsze Błogosławieństwo.

Następnie odbyło się spotkanie modlitewne w Kaplicy Św. Józefa. Tam też wszyscy zebrani po błogosławieństwie chlebów przez o. Pisanko dzielili się przywiezionymi i własnoręcznie wytworzonymi produktami: chlebami, wypiekami, produktami nabiałowymi, wędlinami. Podczas spotkania Pielgrzymi adorowali Najświętszy Sakrament, odmówili Koronkę do Miłosierdzia Bożego, wysłuchali świadectw gości, a na koniec pożegnali się w modlitewnym kręgu modlitwą Jezu Ufam Tobie.