Podkarpacki Produkt Ekologiczny

Drukuj

 

020020Znak Jakości „PODKARPACKI PRODUKT EKOLOGICZNY” przyznawany jest podkarpackim produktom i usługom posiadającym certyfikat jakości ekologicznej, zarówno tym o ustalonej renomie, jak i tym dotąd mało znanym. Jego właścicielem jest Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego.

Znak PODKARPACKI PRODUKT EKOLOGICZNY:

Znak PODKARPACKI PRODUKT EKOLOGICZNY mogą otrzymać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne, które zapoznają się Regulaminem przyznawania Znaku, uzupełnią formularz zgłoszeniowy z załącznikami oraz uiszczą opłatę zgłoszeniową w wysokości 100 zł netto oraz opłatę za korzystanie ze Znaku wg. wytycznych o wysokości ustalonej w Regulaminie.

Znak przyznawany jest na 2 lata. W okresie tym Producent lub Usługodawca może posługiwać się Znakiem PPE na nośnikach reklamowych, etykietach i materiałach promocyjnych. Ponadto, weźmie udział w kampanii promującej Znak, skorzysta ze zniżek wynegocjowanych przez PIRE na udział w wybranych imprezach targowych i wystawienniczych, będzie promowany w wydawnictwach PIRE oraz podczas organizowanych przez Izbę konferencjach, szkoleniach połączonych z degustacją żywności ekologicznej.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania i posługiwania się Znakiem Jakości „PODKARPACKI PRODUKT EKOLOGICZNY”... pobierz...