2011.02.15: Zdrowo jem – zdrowo żyję

Drukuj

 
Zdrowo jem – zdrowo żyję

 

Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego w Świlczy we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 25 w Rzeszowie od 2010 r. realizuje Podkarpacki Program Edukacji Ekologicznej Dzieci i Młodzieży Zdrowo jem – zdrowo żyję. Honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Podkarpacki Kurator Oświaty. Celem działań podejmowanych w ramach programu jest m.in. budzenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych, wdrażanie i zachęcanie do prowadzenia zdrowego stylu życia, uświadamianie wpływu odżywiania na zdrowie człowieka, promowanie zbilansowanej diety oraz prozdrowotnych walorów żywności ekologicznej, przygotowanie i przeprowadzenie akcji propagowania ekologicznej żywności.
Jednym z działań realizujących te założenia są wojewódzkie konkursy dla dzieci i młodzieży. W bieżącym roku szkolnym 2010/2011 zapraszamy do udziału w następujących konkursach:

We współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Rzeszowie będzie realizowany wojewódzki konkurs na przygotowanie prezentacji multimedialnej pod nazwą „Trzymaj formę”. Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjów województwa podkarpackiego.

Regulaminy wszystkich konkursów oraz niezbędne formularze zgłoszeniowe są do pobrania na stronach internetowych PIRE, Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie, Podkarpackiego Kuratorium Oświaty i Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Rzeszowie.

Zapraszamy do udziału w konkursach !

 1. Regulamin - Konkurs plastyczny dla przedszkoli i grupy „0” MAŁY EKOLOG
  Formularz zgłoszeniowy: plik w formacie pdf;   plik w formacie word

   
 2. Regulamin - Konkurs dla gimnazjów na przygotowanie prezentacji multimedialnej
  Formularz zgłoszeniowy: plik w formacie pdf;   plik w formacie word

   
 3. Regulamin - Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych (klasy IV-VI) ZDROWY STYL ŻYCIA
  Formularz zgłoszeniowy: plik w formacie pdf;   plik w formacie word

   
 4. Regulamin - Konkurs na komiks dla szkół gimnazjalnych
  Formularz zgłoszeniowy: plik w formacie pdf;   plik w formacie word

   
 5. Regulamin - Konkurs plastyczny dla szkół podstawowych (kl. I-III) ZDROWO JEM – ZDROWO ŻYJĘ
  Formularz zgłoszeniowy: plik w formacie pdf;   plik w formacie word

Organizatorzy