2012.01.12-14: I posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP

Drukuj

 
I posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP

W Polańczyku w dniach 12 – 14 stycznia 2012 roku odbyło się I posiedzenie Konwentu Marszałków Województw RP podczas trwającej pół roku prezydencji Województwa Podkarpackiego. Najważniejszymi zagadnieniami, którymi zajmowano się podczas spotkania była sytuacja przewozów regionalnych, lecznictwa uzdrowiskowego oraz przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. 

 

 

Poruszono także tematykę rozwoju oraz wpływu na gospodarkę regionalną inicjatyw klastrowych. Doświadczeniami w tym zakresie podzielili się zaproszeni goście, wśród których był Marek Darecki, prezes Stowarzyszenia Dolina Lotnicza oraz Marian Wójtowicz, prezes Związku Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” współtworząca klaster Dolina Ekologicznej Żywności.

Marian Wójtowicz przedstawił działalność klastra DEŻ, który powstał z inicjatywy IUNG w Puławach. Członkami klastra są firmy zajmujące się produkcją żywności ekologicznej. Klaster łączy w swoich działaniach województwa podkarpackie i lubelskie. Wspiera rozwój przedsiębiorców m.in. poprzez organizowanie misji zagranicznych, np. BIOFACH – największe na świecie targi żywności ekologicznej, organizuje w Polsce południowo-wschodniej Ekofora, których głównym zadaniem jest podniesienie świadomości żywieniowej społeczeństwa, zapoznanie z działalnością klastra, przekazywanie wiedzy dotyczącej stanu rolnictwa ekologicznego w Polsce i w Europie, wymiana doświadczeń z innymi państwami Europy, a także specjalistyczne badania naukowe prowadzone przez Instytut w Puławach i nie tylko. Niezwykle ważną gałęzią prac klastra DEŻ jest rozwinięta działalność marketingowa i reklamowa. Rolnictwem ekologicznym zajmują się zazwyczaj mali przedsiębiorcy, których nie stać na skuteczne formy promocji, nowoczesne rozwiązania marketingowe wpływające na ich rozwój. Członkostwo w klastrze daje im możliwość skorzystania z różnego typu wsparcia, jak promocja w Internecie, w prasie, radiu, zaistnienie w profesjonalnych katalogach prezentujących firmy członków oraz ich produkty, misje branżowe i wiele innych działań pomagające zaistnieć na rynku. Prezes Izby przedstawił także działalność edukacyjną Stowarzyszenia, która skierowana jest do dzieci i młodzieży oraz do dorosłych. Celem edukacji (Programu „Zdrowo jem – zdrowo żyję”) jest zwiększenie świadomości konsumenckiej, nauka zasad prawidłowego odżywiania, sposobów dbania o środowisko, kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych zaczynając od najmłodszego pokolenia w myśl zasady, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Uczestnikom Konwentu przekazano materiały informacyjno-promocyjne dotyczące klastra Dolina Ekologicznej Żywności oraz Programu Edukacji Ekologicznej Dzieci i Młodzieży „Zdrowo jem – zdrowo żyję” realizowanego przez Podkarpacką Izbę Rolnictwa Ekologicznego.