IX Podkarpacka Konferencja Rolnictwa Ekologicznego w Trzcianie

Drukuj


W dniu 26 października 2016 r. odbyła się IX Podkarpacka Konferencja Rolnictwa Ekologicznego w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Trzcianie. Wydarzenie to zostało objęte honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi – p. Krzysztofa Jurgiela.

Konferencję otworzył i przywitał zebranych gości p. Robert Machowski - Prezes Zarządu Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego oraz p. Adam dziedzic – Wójt Gminy Świlcza.

Podkarpacka Konferencja Rolnictwa Ekologicznego na stałe wpisała się w kalendarz jesiennych wydarzeń rolniczych, jednak tym razem wyjątkowo odbyła się ona nieco wcześniej niż co roku, bo w październiku. Termin został przyspieszony, ponieważ celem konferencji było m.in. przedyskutowanie z zebranymi producentami ekologicznymi, a także wspólne wypracowanie propozycji zmian przepisów prawnych dotyczących rolnictwa ekologicznego. Temat ten omówili i poprowadzili dyskusję w jego zakresie: p. Dorota Metera, Wiceprzewodnicząca Rady IFOAM EU i Przewodnicząca Grupy roboczej ds. regulacji prawnych w Radzie Rolnictwa oraz reprezentanci Izby: p. Robert Machowski i p. Piotr Puchalski działający także w Radzie ds. Rolnictwa Ekologicznego przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po konferencji przedstawią oni wypracowane podczas dyskusji postulaty na listopadowym posiedzeniu Rady w Ministerstwie.

Od lewej: p. Piotr Puchalski, p. Dorota Metera i p. Robert Machowski

Od lewej: p. Piotr Puchalski, p. Dorota Metera i p. Robert Machowski

Mamy nadzieję, że nasze propozycje zmian przepisów zostaną zaakceptowane przez jednostki decyzyjne, tym bardziej, że w konferencji wzięło udział wielu reprezentantów wyższych szczebli oraz instytucji okołorolnicznych jak: p. Kaziemierz Gołojuch – Poseł na Sejm RP, p. Marek Ordyczyński – Radny Sejmiku Podkarpackiego, p. Tomasz Nowakowski – Zastępca Dyrektora Podkarpackiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, p. Janina Kamińska – Zastępca Dyrektora Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, p. Józef Wyskiel - Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Rzeszowie, p. Renald Partyka – Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, p. Marian Sobutka – Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie, a także przedstawiciele uczelni wyższych.

Druga część konferencji poświęcona była zagadnieniom prozdrowotnym. Pan prof. Leszek Woźniak z Politechniki Rzeszowskiej omówił skutki odżywiania się korporacyjną, wysoko przetworzoną żywnością w porównaniu do ekologicznej żywności. Z kolei p. Jolanta Miklar Prezes Stowarzyszenia Eko Wisłoka i magister farmacji przypomniała zalety tradycyjnego, racjonalnego odżywiania, opartego o stare zwyczaje w zestawieniu z panującymi obecnie trendami i mitami żywieniowymi.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniu i obsłudze Konferencji: Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzcianie – p. Adamowi Majce i jego Pracownikom, Dyrektorowi Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie - p. Januszowi Jakubkowi, jego Pracownikom oraz uczniom, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie p. Bożenie Ziębie i jej pracownikom, Stowarzyszeniom oraz firmom ekologicznym. Serdecznie dziękujemy za coroczną, owocną współpracę.


 

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ...