Konsultacje projektu Umowy Partnerstwa

Drukuj

W dn. 30 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim odbyła się konferencja, w ramach której przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące Umowy Partnerstwa.

Umowa Partnerstwa to ważny dokument, w którym określone są kierunki interwencji trzech polityk unijnych w Polsce – Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybołówstwa. Dokument ten przedstawia także kierunki wykorzystania środków funduszy europejskich na inwestycje w latach 2014 – 2020 w poszczególnych programach operacyjnych kraju.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele samorządów terytorialnych, wyższych uczelni, jednostek naukowych, organizacji pozarządowych, a także nasi przedstawiciele Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego.

Konferencję otworzył Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Pan Lucjan Kuźniar, natomiast kształt i założenia projektu Umowy Partnerstwa prezentowała Pani Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Mówiła ona również o nowym instrumencie polityki spójności – Zintegrowanych Inwestycjach Terytorialnych, których celem jest wspieranie rozwoju obszarów zurbanizowanych. Następnie Pani Marta Matczyńska Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego przekazała informacje na temat wyników naboru przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla województwa podkarpackiego w perspektywie 2014 – 2020. W trwającym do 21 sierpnia br. naborze spłynęło z całego województwa łącznie 405 wniosków. Największa ich ilość dotyczyła sektorów: transport i infrastruktura komunikacyjna oraz energetyka i ochrona środowiska.