Relacja z VII Podkarpackiej Konferencji Rolnictwa Ekologicznego

Drukuj

 

Podkarpacka Konferencja Rolnictwa Ekologicznego to wydarzenie, które corocznie w listopadzie przyciąga do Trzciany wiele osób zainteresowanych rolnictwem i żywnością ekologiczną. W tym roku Konferencja odbyła się w dn. 12 listopada tradycyjnie już w Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Trzcianie.

Cieszymy się, że i w tym roku uczestnicy licznie przybyli żeby posłuchać cennych wiadomości z dziedziny rolnictwa ekologicznego. Oprócz ekologicznych producentów i przetwórców udział w Konferencji wzięli przedstawiciele instytucji wspierających rolnictwo ekologiczne na Podkarpaciu, a wśród nich p. Lucjan Kuźniar – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, p. Marek Ordyczyński – Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, p. Jerzy Jakubiec – Dyrektor Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, p. Wojciech Wdowik – Wójt Gminy Świlcza, p. Adam Dziedzic – Prezes Centrum Hurtowego AGROHURT S.A. w Rzeszowie, Gospodarz ośrodka p. Adam Majka – Dyrektor GCKSiR w Trzcianie. Pan Stanisław Ożóg – Poseł do Parlamentu Europejskiego niestety nie mógł uczestniczyć w spotkaniu jednak przesłał do nas list, w którym gratuluje organizacji Konferencji i podejmowania inicjatywy łączenia środowiska rolników ekologicznych.

 

Frekwencja na Konferencji jak zwykle była wysoka

Frekwencja na Konferencji jak zwykle była wysoka

 

Konferencja została zorganizowana przez Podkarpacką Izbę Rolnictwa Ekologicznego z siedzibą w Świlczy oraz Spółkę Owocowe Smaki z Trzciany ze środków przekazanych przez Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, a także ARiMR, C. H. AGROHURT S.A. oraz dzięki życzliwości podkarpackich producentów i firm ekologicznych.

Na wstępie p. Robert Machowski – Prezes PIRE powitał wszystkich przybyłych gości i uczestników podkreślając ważną rolę integracji ekologicznych producentów na Podkarpaciu, a także istotny cel określenia wspólnych kierunków działań na rzecz rozwoju rolnictwa ekologicznego. Następnie głos zabrał p. Lucjan Kuźniar, który przedstawił realizowane przez Samorząd Województwa Podkarpackiego zadania wspierające rolnictwo ekologiczne w województwie.

 

Prezes Machowski witający uczestników oraz zaproszeni goście przy stole prezydialnym

Prezes Machowski witający uczestników oraz zaproszeni goście przy stole prezydialnym

 

Dobór tematów Konferencji powstał w odpowiedzi na potrzeby i zainteresowania producentów. Prezentowane wykłady dotyczyły zarówno ram legislacyjnych jak i praktycznych porad odnośnie prac w gospodarstwie ekologicznym.

Pan Marek Ordyczyński Dyrektor OT ARiMR omówił w odniesieniu do rolnictwa ekologicznego założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, według których znaczna część krajowych i unijnych środków finansowych przeznaczona ma być na jeden z głównych priorytetów Programu jakim jest wzrost konkurencyjności rolnictwa z uwzględnieniem celów środowiskowych.

Wykład pt.: „Zdrowa gleba – zdrowy plon” zaprezentował p. Adam Fura – Dyrektor Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Sandomierzu. Doradzał on jakie zabiegi pielęgnacyjne i agrotechniczne należy stosować, aby uzyskać jak największy plon w tym pracochłonnym i wymagającym systemie produkcji jakim jest rolnictwo ekologiczne. Pan Piotr Puchalski – Wiceprezes PIRE razem z p. Stanisławem Jamrozikiem przygotował do tego wytyczne dla zainteresowanych tym tematem zawierające program nawożenia i ochrony upraw środkami dopuszczonymi w ekologicznej produkcji.

Następnie p. dr Michał Pniak z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie omówił naturalne sposoby zwalczania chorób i szkodników w uprawach, podkreślając, że najważniejsze jest zapobieganie ich występowania poprzez odpowiednie zabiegi agrotechniczne i znajomość cyklu rozwojowego patogena.

Natomiast praktyczne i ekonomiczne aspekty powstawania i funkcjonowania grup producentów rolnych przedstawił p. Władysław Kołodziej – Prezes Regionalnego Związku Spółdzielni Produkcji Rolnej w Rzeszowie. Zaprezentował także przykłady najlepiej działających grup producenckich oraz korzyści płynące z przystąpienia do nich.

Z kolei p. prof. dr hab. inż. Maria Ruda z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie omówiła stan i perspektywy produkcji ekologicznej wieprzowiny na Podkarpaciu na podstawie przeprowadzonych badań własnych oraz p. dr Magdaleny Kilar. Z analiz tych wynika, że mimo wzrostu zainteresowania konsumentów ekologiczną wieprzowiną w dalszym ciągu jest ona dość ciężko spotykanym surowcem na rynku certyfikowanej żywności, a producenci borykają się z dylematami czy podjąć się takiej produkcji.

Podczas konferencji odbyły się także konsultacje firm oferujących produkty wspierające ekologiczne rolnictwo. Producenci zatem mogli uzyskać fachowe, indywidualne doradztwo z dziedzin ochrony i nawożenia gleby, zwalczania szkodników, ochrony upraw przed niekorzystnymi warunkami.

Zapraszamy do zapoznania się ofertą firm, których przedstawicieli gościliśmy podczas Konferencji:
- Agrimpex (p. Tomasz Poliszak) prezentacja pobierz
- Arysta LifeScience (p. Bartłomiej Sobaszek) prezentacja http://www.vaxiplant.pl/
- BioAgris (p. Sylwester Cukrowski)
- Desio Barbara Bill (oraz p. Krzysztof Komisarczuk) prezentacja pobierz
- Dolfos Sp.j. (p. Waldemar Cisak) prezentacja pobierz
- NaturalCrop (p. Rafał Forc) prezentacja pobierz
- Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Rzeszowie
- Zaopatrzenie Rolnictwa w Nawozy i Materiały Mikrobiologiczne (p. Wojciech Sowiński).

Część merytoryczną Konferencji wzbogaciła kulinarna strona wydarzenia, a mianowicie poczęstunek przygotowany na bazie ekologicznych produktów. Uczniowie z Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie przygotowali cały stół pyszności, w tym m.in. pieczona dziczyzna i różne sałatki, gorący bigos.

 

Młodzież pracowała pod czujnym okiem Pań prof. Aleksandry Bieszczad – Ochał, Agaty Paśko i Marzeny Borkowskiej

Młodzież pracowała pod czujnym okiem Pań prof. Aleksandry Bieszczad – Ochał,
Agaty Paśko i Marzeny Borkowskiej

 

Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi Januszowi Jakubkowi, Paniom Nauczycielkom oraz Młodzieży za coroczną współpracę w przygotowaniu poczęstunku dla gości podczas Konferencji. Dziękujemy także za pomoc w przygotowaniach Paniom z GCKSiR oraz Paniom ze Szkoły Podstawowej nr 25 w Rzeszowie. Wyrazy wdzięczności składamy także Zarządowi firmy Owocowe Smaki Sp. z o.o. p. Antoniemu Turynowi i p. Zygmuntowi Radkowi za przekazanie ekologicznych soków i jabłek dla uczestników Konferencji, a także p. Tomaszowi Obszańskiemu BARWY ZDROWIA, p. Marianowi Wójtowiczowi BIO-EKO oraz pozostałym rolnikom reprezentującym ekologiczne Stowarzyszenia.

Konferencja zakończyła się konkursem sprawdzającym co uczestnicy zapamiętali z prezentowanych wykładów. Najczujniejsi słuchacze zostali nagrodzeni preparatami nawozowymi firmy NaturalCrop.

Następna Konferencja już za rok w listopadzie, do zobaczenia!


Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć ...