XI Podkarpacka Konferencja Rolnictwa Ekologicznego - Zagrożenia związane z żywnością wytwarzaną przemysłowo

Drukuj

 

017Unijna Wspólna Polityka Rolna ma na przyszłość szczytne cele. wszak rolnictwo to nie tylko produkcja żywności, to także troska o bioróżnorodność, zrównoważony rozwój i klimat. Cel, jaki przyświecał konferencji, to przede wszystkim propagowanie ekologii, ekologicznej żywności, rolnictwa ekologicznego, naturalnych metod produkcji żywności – a także współpraca z instytucjami zajmującymi się ekologią, rolnictwem ekologicznym oraz z instytutami naukowymi, szkołami, uczelniami w zakresie ekologii i żywności ekologicznej.

Wpisując się w działania na rzecz ochrony zasobów zdrowej żywności i żywienia, w dniu 15 XI 2018 r. w Gminnym Centrum Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Świlcza z/s w Trzcianie odbyła się konferencja naukowa na w/w temat.

Konferencja była jedenastym spotkaniem przedstawicieli: rolników, administracji państwowej i samorządowej oraz naukowców w ramach działań Związku Stowarzyszeń PIRE na Podkarpaciu z/s w Świlczy. Odbyła się w świeżo oddanej do użytku po kapitalnym remoncie i modernizacji siedzibie Gminnego Centrum Kultury Sportu i Rekreacji Gminy Świlcza z/s w Trzcianie. W konferencji wzięło udział ok. 300 osób. Wśród nich była obecna grupa studentów z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz grupa uczniów Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych w Trzcianie.
 

Honorowi goście

Doceniając wagę problematyki żywności i żywienia ekologicznego współczesnego społeczeństwa w obradach konferencji uczestniczyli zaproszeni goście: Marek Luba BIO SWISS GEN, prof. nadzwyczajny dr hab. inż. Jan Krupa z WSIiZ w Rzeszowie, prof. dr hab. inż. Leszek Woźniak – Politechnika Rzeszowska, Tomasz Obszański,. Adam Dziedzic –Wójt Gminy Świlcza, Adam Majka – dyr. GCKSiR w Świlczy z/s w Trzcianie, Barbara Sałata – CDR w Radomiu, Dorota Matera - Jednostka Certyfikująca BIOEKSPERT Sp. z o.o., Janina Kamińska - z-ca dyr. Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale oraz doradcy terenowi PODR, w tym np. inż. Anna Bar. Obecni byli przedstawiciele placówek oświatowych na bieżąco i ściśle współpracujących z PIRE w dziedzinie ekologii tj. SP nr 25 w Rzeszowie oraz ZST – w Trzcianie: Aleksandra Bieszczad–Ochał i Agata Paśko.

Całość zadań organizacyjnych konferencji spoczywało w rękach Piotra Puchalskiego prezesa Związku Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego z/s w Świlczy” przy współpracy z Zygmuntem Radkiem –długoletnim aktywnym prezesem stowarzyszenia ekologicznego „EKO- DAR” – w Świlczy Przedsięwzięcie objęło patronatem honorowym Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. z ministrem Janem Krzysztofem Ardanowskim. na czele.

Po oficjalnych powitaniach wszystkich przybyłych przez prezesa P. Puchalskiego głos zabrał wójt gminy Świlcza Adam Dziedzic, wyrażając podziękowania za zaproszenie, radość z powodu aktywności stowarzyszeń rolników ekologicznych w gminie, których spora grupa była obecna na konferencji (z sołectw: Świlcza, Trzciana, Woliczka, Błędowa Zgłobieńska.) Mówił m.in. o wysokiej jakości polskiej żywności, co przekłada sie na fakt sprzedaży przez polskich producentów w br. więcej towarów niż w r. ub. Eksport produktów rolno – spożywczych od czasów wejścia Polski do U E wzrósł prawie 6- krotnie (r. 2004 -5,2 mld euro- 2017r. – 27,3 mld) Życzył wszystkim owocnych obrad i wypracowania konstruktywnych wniosków.
 

Merytoryczna i edukacyjna część konferencji

Temat i termin „zdrowej żywności” jest wciąż aktualny, choć niektórzy badacze uważają go za bezsensowny, bowiem produkty, które zjadamy muszą być zdrowe, żeby je jeść. Tymczasem, często spełniają określone normy, ale nie są optymalne dla organizmu, bo albo są zanieczyszczone, albo w trakcie przygotowań do produkcji zanieczyszczamy je w kuchni lub zakładzie przetwórczym. Idealnie byłoby, gdyby rolnicze produkty pochodziły z tzw. stref ekologicznych, do ich produkcji nie były używane żadne nawozy sztuczne, ani środki chemiczne, konserwanty, barwniki i aromaty. To nic innego –jak, używając terminologii wojskowej, „broń biologiczna”, broń „masowego rażenia”, a nawet, jak mówił w swym wystąpieniu M. Laba – „broń masowej zagłady”. Istota biologicznej broni to: bakterie, wirusy, toksyny, grzyby itp. zatruwające żywność i jej produkty. Temat –Żywność „broń masowego rażenia” omówił, popierając praktycznymi przykładami z pobytów naukowych w kilku krajach Europy i w USA. „Broń masowego rażenia” – to nic innego jak zatruta żywność- dar globalnego przemysłu żywieniowego, powodujący zanieczyszczenia w produkcji żywności oraz zatrucia i uczulenia. Używanie broni biologicznej, chemicznej może mieć na celu np. pogorszanie stanu zdrowia ludzi, albo obniżenie właściwości użytkowej surowców pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego „broń masowego rażenia” jest większym zagrożeniem dla świata, niż cała zgromadzona broń atomowa.

Przykładem może być stosowanie - znanego od 40 lat - środka do zwalczania chwastów o nazwie roundup Zawiera on związek glifosad – środek silnie trujący. Jest on składnikiem wielu innych środków chemicznych. Przez naukowców przebadany i uznany za powodujący choroby nowotworowe u ludzi. Jest zakazany, formalnie, do używania w kilkunastu krajach świata, a dalej – niestety - stosowany. Co to jest roundup? Po angielsku round up oznacza „coś pozbierać” np. martwe chwasty z pola. Dlatego pewnie taką nazwę firma nadała swemu produktowi, który przeznaczony jest właśnie do zabijania roślin. Wyprodukowany został pierwszy raz w 1973r. Uboczne efekty związane z użyciem herbicydów są argumentem za tym, żeby ich w ogrodach w ogóle nie używać. Oprysk ten może zniszczyć rośliny w dany miejscu na zawsze, jest też szkodliwy dla owadów i innych zwierząt. Roundup jest groźny, bo jest on powszechnie stosowany na świecie w przydomowych ogródkach i zieleni miejskiej do niszczenia niepożądanej roślinności.

Natomiast rolnik ekologiczny zobowiązany jest do stosowania środków ochrony roślin dopuszczalnych do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Podobne zasady obowiązują w ekologicznym chowie zwierząt czy drobiu. Przykładów na poparcie tych obostrzeń jest dużo.

Ciągle z Ameryki Południowej napływa coraz więcej sygnałów o pojawianiu się wad rozwojowych u niemowląt, których rodzice mieszkają w sąsiedztwie pól opryskiwanych herbicydami np. szokujące były prezentowane fotografie niemowląt z większą, nienormalnie, ilością palców u nóg i rąk. Zauważalnymi tam ofiarami herbicydów były wpierw płazy, potem ryby i na końcu - ludzie. A my? –ciekawostka -rocznie zjadamy 2kg dodatków chemicznych do żywności, a przez 50 lat życia kobieta malująca usta zjada 7 kg szminki !

- Regulacje i rozwiązania prawne w zakresie produkcji metodami ekologicznymi o zasięgu unijnym i krajowym przedstawiła Barbara Sałata z CDR Radom.
- Prelegentka Dorota Metera - „Bioekspert” sp. z o.o. zapoznała słuchaczy z treścią nowego rozporządzenia. UE 848/ 2018 w/s produkcji ekologicznej żywności i znakowania produktów ekologicznych. Tym samym zostało uchylone rozporządzenie RE 834/2007r.

- Obszerne informacje n/t form ubezpieczeń dla rolników przedstawiła przedstawicielka firmy ubezpieczeniowej „Concordia” Poznań, Oddział w Rzeszowie. Ubezpieczenia dotyczyć mogą powypadkowego uszczerbku na zdrowiu, śmierci w wypadku, kosztów leczenia, w tym wypłat za pobyt w szpitalu w krajach UE. Podawała także dane szczegółowe np. koszty rocznych składek i kwot ewentualnych odszkodowań.
 

W panelu dyskusyjnym...

... i rozmowach kuluarowych poruszono tematykę sytuacji na poszczególnych rynkach rolnych, które są niestabilne, wyzwań rozwojowych rolnictwa - miejsce rolnictwa ekologicznego we współczesnym rolnictwie, np. problemem dla Polski jest import zbóż, głównie gryki i kukurydzy z Ukrainy, (nie wiadomo jak produkowane, przesyłane w ogromnych bezcłowych ilościach). Wyrównanie unijnych dopłat bezpośrednich dla rolników- to temat ważny od początku naszej akcesji do UE. Jest tez problem ochrony zasobów wodnych i wód pitnych, którą wykazały tegoroczne susze. Kwestią sporną są odszkodowania rolnikom za straty spowodowane zwierzyną leśną. Problem nie jest rozwiązany Kto ma za to płacić? – PZŁ – nie chce.
 

Polska żywność bezpieczna?

Chcemy się zdrowo odżywiać, unikając żywności modyfikowanej, skażonej nawozami sztucznymi, środkami ochrony roślin. Stąd coraz bardziej intensywne działania ministerstwa Rolnictwa, także agend Unii Europejskiej, całej rzeszy naukowców, by wspierać gospodarstwa ekologiczne, przez co zwiększać produkcję zdrowej żywności oraz zachęcać rolników do takiej produkcji. Wyzwaniu promowania ekologii podjęło się szereg jednostek doradztwa rolniczego. Nie wolno pominąć także szkół o profilu rolniczym i gastronomicznym, np. w ZST-W w Trzcianie - Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Kadra instruktorska i młodzież corocznie stanowi obsługę konferencji naukowych, serwując co roku ekologiczne, coraz to bardziej wymyślne potrawy. Tym razem były to, np. „sałatka piękności”, jajka w sosie majonezowym, koreczki, sałatki na bazie musztardy, szpinaku, przepyszne ciasto owocowe marchewkowe itp.. Stoły narad i tzw. „stół szwedzki”, którego nie może zabraknąć podczas konferencji, szkoleń, narad biznesowych zdobiły wyborne potrawy: przystawki, dania ciepłe i desery oraz napoje m.in. miejscowych wytwórców, np „Owocowe Smaki”, czy „Barwy Zdrowia”. Forma stojącego przyjęcia jest wygodna dla uczestników, którzy nie są skrępowani miejscem, mają swobodę wyboru potraw i napojów, a także rozmów z gośćmi.

Szczególne uznanie należy się uczniom TŻiUGw Trzcianie, którzy wpierw pod okiem pań Instruktorek przygotowywali potrawy, a potem sprawnie, elegancko i kulturalnie obsługiwali uczestników.
 

Zdrowa żywność kosztuje krocie! Od nas zależy, czy będzie ona taka!

Podsumowując obrady konferencji, można powiedzieć, że stworzyła ona możliwość wymiany doświadczeń rolników - właścicieli gospodarstw ekologicznych, przetwórców, handlowców, którzy przedstawiali problemy, z jakimi borykają się każdego dnia, angażując się w produkcję rolniczą metodami ekologicznymi. Konferencja o takiej tematyce była formą pokazania siły i wartości produkcji ekologicznej, wskazała również źródła pomocy dla rozwoju rolnictwa ekologicznego. Wśród tematów znalazły się te, dotyczące zarówno stanu i struktury rolnictwa ekologicznego oraz polityki jego wsparcia, jak też wyzwań, jakie czekają taką produkcję oraz problemów z jakimi borykają się ekologiczni producenci. W ocenie organizatorów, konferencja spełniła oczekiwania uczestników, czego wyrazem był liczny udział zarówno rolników zawodowych jak i teoretyków, i naukowców.

Uczestnicy konferencji, opuszczając miejsce narad, dziękowali Organizatorom za miła atmosferę obrad, ogrom wiedzy merytorycznej przekazanej i elegancką, kulturalną obsługę.

Tekst: Zofia Dziedzic
Zdjęcia: Zbigniew Lis

_______________________________________________

Zapraszamy do galerii zdjęć ...