„Akademicki Dzień z Rolnictwem Ekologicznym”
- obchody 20-lecia ARR w Rzeszowie

 

W dniu 18 października w ramach obchodów jubileuszu 20 – lecia Agencji Rynku Rolnego, Oddział Terenowy w Rzeszowie zorganizował wspólnie z Uniwersytetem Rzeszowskim Wydział Biologiczno – Rolniczy oraz Podkarpacką Izbą Rolnictwa Ekologicznego, Konferencję pn. „Akademicki Dzień z Rolnictwem Ekologicznym”. Konferencja miała miejsce w nowo oddanym do użytku budynku Uniwersyteckiego Centrum Konferencyjno-Naukowym.

W konferencji udział wzięli: Zastępca Prezesa ARR Lucjan Zwolak, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Poseł na Sejm RP Jan Bury, przedstawiciel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Przemysław Gałkowski z Departamentu Rynków Rolnych, Wojewoda Podkarpacki Mirosław Karapyta, przedstawiciel Marszałka Województwa Podkarpackiego Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Zygmunt Nowak, Dziekan Wydziału Biologiczno – Rolniczego dr hab. Zbigniew Czerniakowski, Dyrektorzy OT ANR, OR ARiMR, Prezes Agrohurtu Pan Adam Dziedzic oraz innych instytucji około rolniczych i samorządu terytorialnego. W Konferencji uczestniczyła także grupa kilkudziesięciu studentów Wydziału Biologiczno – Rolniczego URz.

Po otwarciu konferencji i przywitaniu gości przez Dyrektora OT Mariusza Kawę, głos zabrał Zastępca Prezesa ARR Pan Lucjan Zwolak, który przedstawił krótką historię powstania działalności i osiągnięć Agencji Rynku Rolnego. Kończąc swoje wystąpienie Zastępca Prezesa ARR przekazał na ręce Dyrektora OT Pana Mariusza Kawy Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością potwierdzający spełnienie przez Oddział w Rzeszowie norm w zakresie administrowania mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej, mechanizmami krajowymi oraz funduszami promocji według PN-EN ISO 9001:2009

Następnie głos zabrał Sekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Poseł na Sejm RP Pan Jan Bury nawiązując w swojej wypowiedzi do dotychczasowych i aktualnych zadań oraz osiągnięć Agencji Rynku Rolnego.

Po tych wystąpieniach nastąpił moment wręczenia pamiątkowych medali 20-lecia ARR, wyróżnień i odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa”, dla instytucji i osób wspierających działalność ARR oraz pracowników Oddziału.

Medalami 20-lecia zostali uhonorowani: Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Podkarpacka Izba Rolnicza, Wydział Biologiczno – Rolniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego, pracownicy OT ARR: Jan Kurzyński – kierownik Sekcji Interwencji i Marek Lubochoński – główny specjalista w Sekcji Kontroli Technicznych OT ARR. Honorową Odznaką „Zasłużony dla Rolnictwa” został odznaczony Ryszard Gonczowski – główny specjalista w Sekcji Informacji i Promocji OT ARR.

Listami gratulacyjnymi zostali wyróżnieni dostawcy w programach „Szklanka mleka” i „Owoce w szkole”, przedstawiciele samorządu miejskiego i gminnego będący wnioskodawcami w programie „Szklanka mleka”, przedstawiciele Związku Plantatorów Tytoniu, Związku Plantatorów Buraka Cukrowego, Prezes Stowarzyszeń Podkarpacki Bank Żywności oraz dyrektor szkoły nr 2 w Rzeszowie uczestniczącej od początku w programie „Szklanka mleka” i „Owoce w Szkole”: Mirosław Szostak, Stanisława Barzycka, Grzegorz Prucnal, Andrzej Wyczawski, Jerzy Kiliański, Krzysztof Skop, Tadeusz Czyż, Jerzy Jęczmienionka, Jan Ślęzak, Jacek Kuć, Adam Dziedzic.

W imieniu odznaczonych i wyróżnionych zabrał głos Wojewoda Podkarpacki Pan Mirosław Karapyta dziękując za otrzymane wyróżnienie.

W dalszej części zostały przedstawione wykłady: przez Prezesa Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego Pana Mariana Wójtowicza pt. „Podkarpacki produkt ekologiczny – dotychczasowe osiągnięcia”, przez Panią dr Janinę Błażej z Uniwersytetu Rzeszowskiego pt. „Produkcja żywności wysokiej jakości a GMO” oraz przez Głównego Specjalistę w Sekcji Informacji i Promocji OT Ryszarda Gonczowskiego pt. „Wsparcie działań promocyjnych i informacyjnych w obszarze rolnictwa ekologicznego”.

Po zakończeniu wykładów Dyrektor OT zaprosił wszystkich uczestników Konferencji na przygotowany przez Podkarpacką Izbę Rolnictwa Ekologicznego catering produktów ekologicznych. Uczestnicy Konferencji mogli degustować bogatą paletą produktów ekologicznych przygotowaych przez Podkarpackich producentów żywności ekologicznej legitymujących się ekologicznymi certyfikatami jakości. Na stoiskach prezentowali się min. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Jasienicy Rosielnej z nabiałem, Firma BIO EKO Marian Wójtowicz ze swoim pieczywem, sery kozie z Rodzinnego Gospodarstwa Ekologicznego FIGA Waldemar i Tomasz Maziejuk, miody z pasiek ekologicznych Jerzego Bańkowskiego i Marka Barzyka, jak również soki i owoce ekologiczne z gospodarstwa ekologicznego Antoniego Tudryna. Całość cateringu wypełniały potrawy Pawła Krajmasa właściciela Zakładu Mięsnego Jasiołka z Dukli.

Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem zarówno ze strony uczestników jak i obecności dużej ilości przedstawicieli prasy i telewizji.

W imieniu wszystkich rolników i stowarzyszeń wchodzących w skład Podkarpackiej Izby Rolnictwa Ekologicznego składamy najserdeczniejsze gratulacje Agencji Rynku Rolnego jak i wszystkim jej pracownikom wspaniałego jubileuszu życząc wielu dalszych sukcesów w pracy dla rozwoju polskiego rolnictwa.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć ...
© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates