Warsztaty ekologiczne w ramach programu „Zdrowo jem-zdrowo żyję”


Nauczyciele ze stowarzyszenia EKO DAR, będącego członkiem Izby, tworzą Wojewódzki Zespół Edukacji Ekologicznej Dzieci i Młodzieży. Obecnie przeprowadzają zajęcia w przedszkolach i szkołach realizując zadanie "Wsparcie rolnictwa ekologicznego na Podkarpaciu poprzez edukację ekologiczno-przyrodniczą dzieci i młodzieży w województwie podkarpackim" w ramach Podkarpackiego Programu Edukacji Ekologicznej Dzieci i Młodzieży "Zdrowo jem - zdrowo żyję". Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Partnerem strategicznym Izby w realizacji Programu jest Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie, z której nauczyciele najliczniej i najaktywniej uczestniczą w Programie. Dnia 12 października br. odbyły się zajęcia w Szkole Podstawowej nr 16 w Rzeszowie.

Opracowała: Anna Hadała 

 

© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates