Podkarpackie Stowarzyszenie Rolnictwa Ekologicznego „EKOGAL”


Podkarpackie Stowarzyszenie Rolnictwa Ekologicznego „EKOGAL”

36 – 016 Chmielnik 50; tel. 017 229 23 94

Stowarzyszenie „EKOGAL” zostało wpisane do rejestru Stowarzyszeń w dniu 16.07.2001r w Rzeszowie, pod numerem KRS: 0000026406

Główne cele statutowe:

 • popieranie i promowanie inicjatyw i działań sprzyjających zrównoważonemu rozwojowi obszarów wiejskich
 • kształtowanie i ochrona środowiska naturalnego na obszarach wiejskich
 • upowszechnianie produkcji żywności metodami ekologicznymi
 • wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych zajmujących się produkcją i przetwórstwem żywności wytworzonej metodami ekologicznymi
 • skupianie wokół idei Stowarzyszenia przedstawicieli instytucji i jednostek naukowych działających w sferze rolnictwa ekologicznego w kraju i za granicą.

Gospodarstwa prowadzą wielokierunkową produkcję rolną z tendencją do uprawy krzewów owocowych i warzyw. W większości prowadzony jest w nich chów bydła, świń i drobiu. W jednym gospodarstwie prowadzony jest chów kóz.

Swoje produkty sprzedają poprzez sprzedaż bezpośrednią z gospodarstwa oraz wykorzystując organizowane w Rzeszowie imprezy promocyjne np.: w RCMB, hala na Podpromiu, Giełda Rolno-przemysłowa przy ul. Lubelskiej, Dni Osiedla i wiele innych oraz na terenie całego województwa: konferencje naukowe wyższych uczelni Rzeszowa, „Agrobieszczady” w Lesku, PODR Boguchwała, Festiwal Podkarpackich Smaków w Górnie, Kolbuszowej itd.

Kilka gospodarstw dostarcza swoje produkty do sklepu przy ul. Pułaskiego 3 w Rzeszowie. W 2006 roku dwa gospodarstwa uzyskały certyfikaty na wypiek chleba ekologicznego.

W jednym z gospodarstw prowadzone są warsztaty edukacyjne dla młodzieży szkolnej.

Istnieje też jedno gospodarstwo eko-agroturystyczne, które również służy jako gospodarstwo edukacyjne.

Trzykrotnie rolnicy i firmy przetwarzające produkty ekologiczne brały udział w międzynarodowych targach ekologicznych BIO-FACH 2006, 2007 i 2008 w Norymberdze. Na uwagę zasługuje też działalność edukacyjna Stowarzyszenia np.:

 • rolnicy biorą udział w audycjach radiowych, wywiadach prasowych programach;
 • opracowanie ulotki na targi BioFach 2006 – „Rolnictwo ekologiczne w województwie podkarpackim”;
 • przyjmowanie studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego Wydziału Biologiczno – Rolniczego do odbycia praktyk i umożliwienie im zbierania materiałów do prac dyplomowych z zakresu rolnictwa ekologicznego;
 • opracowanie podręcznika dla rolników wydanego przez Urząd Marszałkowski woj. Podkarpackiego w 2003 roku „Przewodnik Rolnictwa Ekologicznego”,2006rok „Podkarpacki Przewodnik Rolnictwa Ekologicznego, 2008 rok 2-gie wydanie uzupełnione i rozszerzone;
 • współudział w zorganizowaniu wystawy regionalnych produktów ekologicznych promujących Region Podkarpacia w Brukseli w 2006 roku;
 • współudział w organizowaniu OGÓLNOPOLSKICH TARGÓW ŻYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ – RZESZÓW EKOGALA 2007 i EKOGALA 2008.

W każdy drugi poniedziałek miesiąca rolnicy spotykają się w siedzibie Stowarzyszenia, gdzie prowadzone są różnego rodzaju szkolenia, spotkania z przedstawicielami firm skupujących i przetwarzających produkty ekologiczne.

Celem tych spotkań jest stałe podnoszenie wiedzy i wymiana doświadczeń dotyczących gospodarowania metodami ekologicznymi. Wspólnie poszukuje się sposobów zwiększania opłacalności prowadzenia tego typu gospodarstw.

Prezes stowarzyszenia: dr Janina Błażej

© Związek Stowarzyszeń Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego '2019
Free Joomla! templates by Engine Templates