II Podkarpacka Konferencja Rolnictwa Ekologicznego

 

Już po raz drugi Związek Stowarzyszeń „Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego” oraz Gmina Świlcza zorganizowali w dniu 19 listopada 2009 r. w Sali Widowiskowej Gminnego Centrum Kultury w Świlczy z siedzibą w Trzcianie konferencję pod nazwą „Rolnictwo Ekologiczne Szansą Rozwoju i Ochrony Środowiska Podkarpacia”. Współorganizatorami powyższej konferencji byli Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno Spożywczych w Rzeszowie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie oraz Agencja Rynku Rolnego w Rzeszowie. Patronat nad konferencją objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Pan Zygmunt Cholewiński, oraz Wojewoda Podkarpacki Pan Mirosław Karapyta.

W konferencji uczestniczyło około 220 osób, w tym przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego Pan Rafał Kumek Dyrektor Rolnictwa i Środowiska, Ekspert Zespołu Roboczego COPA: COGECA ds. Rolnictwa Ekologicznego w Brukseli Pan Bogusław Moskal, Prezes PCH AGROHURT S.A. w Rzeszowie Pan Adam Dziedzic, Dyrektor Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Pani Maria Fajger, Pan Jerzy Wiśniewski Podkarpacki Wojewódzki Inspektor IJHARS w Rzeszowie, Dyrektor PODR w Boguchwale Pan Józef Wyskiel, Pan Marek Ordyczyński Dyrektor ARiMR w Rzeszowie, Pan Mariusz Kawa Dyrektor ARR w Rzeszowie, Pan Wojciech Wdowik Wójt Gminy Świlcza, Pan Robert Godek Starosta Strzyżowski, Pan Tadeusz Przywara Wójt Gminy Wiśniowa, sołtysi Gminy Świlcza, Przewodniczące Kół Gospodyń Wiejskich. Dużą grupę słuchaczy stanowili studenci Uniwersytetu Rzeszowskiego pod opieką Pani dr Janiny Błażej. Oprawę medialną stanowiła Telewizja Rzeszów, Radio Rzeszów, Radio Via, Gazeta Codzienna Super Nowości.

Konferencję otworzył i zaproszonych gości przywitał Prezes Izby Pan Marian Wójtowicz, który przedstawił założenia i cele przed jakimi staje Podkarpacka Izba Rolnictwa Ekologicznego. Jako drugi zabrał głos Pan Wojciech Wdowik gospodarz tego terenu, który przywitał przybyłych na konferencję i życzył owocnych obrad. W imieniu Pana Wojewody Podkarpackiego Głos zabrał Pan Rafał Kumek, który odczytał list Pana Mirosława Karapyty Wojewody Podkarpackiego skierowany na powyższą konferencję.

 

 

 

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com